Rynek gazu. Liberalizacja sektora i bezpieczeństwo
Rynek gazu. Liberalizacja sektora i bezpieczeństwo
23/05/2014

Polacy nie są energetycznymi patriotami, a głównym kryterium wyboru dostawcy gazu nie jest pochodzenie surowca, a jego cena – tak wynika z przeprowadzonego badania.

Mimo wszystko nie powinno to być zaskakujące, bo dla wielu osób koszty gazu, szczególnie gdy służy on do ogrzewania domu, są tak wysokie, że na pierwszy plan wysuwa się interes finansowy.

Celem badania było sprawdzenie stosunku ankietowanych do bezpieczeństwa energetycznego kraju. Spytaliśmy Polaków czy ich zdaniem Polska powinna być samowystarczalna energetycznie, kto powinien zapewnić takie bezpieczeństwo oraz jak sytuacja geopolityczna wpłynie na ceny gazu. Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostały zmieszczone w niniejszym raporcie.

Badanie zrealizowaliśmy w dniach 31 marca - 3 kwietnia 2014 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) na próbie 500 mieszkańców Polski w wieku powyżej 25 roku życia. Badanie jest reprezentatywne dla grupy Polaków w wieku 25-68 lat. Dopuszczalny błąd statystyczny nie przekracza 4,5%. Kwestionariusz wywiadu składał się z 18 pytań badawczych i został opracowany przy konsultacji z OptimalEnergy.pl. Za losowy dobór respondentów odpowiadał nasz internetowy panel badawczy. Wybór tej metody badawczej dał nam możliwość dotarcia do bardzo zróżnicowanej grupy respondentów, co pozytywnie przełożyło się na jakość otrzymanych wyników.

 

Sprawdź raporty na temat energetyki wykonane dla OptimalEnergy:

2013 (1), 2013 (2), 2014

 

<< Wstecz