Czym jest badanie wrażliwości cenowej (Price Sensitivity Measurement - PSM)?

 

Wskaźnik wrażliwości ceny opracowany w 1976 roku przez Petera van Westendorpa jest popularny przy określaniu akceptowalnego przez klientów poziomu cen dla nowych produktów i usług.
PSM może być wykorzystywany we wczesnych fazach rozwoju produktu do ujawnienia progów cenowych oraz sprawdzenia, czy w docelowym segmencie znajduje się wystarczająco dużo potencjalnych klientów. Wskaźnik nie powinien być wykorzystywany do określenia dokładnej ceny nowego produktu lub usługi, pozwala jednak określić przedział, w którym ta cena powinna się znajdować.

 

Wskaźnik opiera się na 4 pytaniach:

1/ Pytaniu określającym zbyt niską cenę – cenę w przypadku której respondent będzie kwestionował jakość produktu
2/ Pytaniu określającym niską cenę – cenę którą badany uznaje za dobrą okazję
3/ Pytaniu określającym wysoką cenę – cenę przy której produkt jest dla badanego drogi, ale nie zbyt drogi aby rozważyć jego kupno
4/ Pytaniu określającym zbyt wysoką cenę – cenę przy której produkt jest zbyt drogi aby rozważyć jego zakup

 

Przykład analizy PSM

 

 

 

Do realizacji badania wrażliwości cenowej rekomendujemy badanie ad-hoc za pomocą wbudowanego w system Ankieteo pytania PSM 

 

 

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa