Czym jest analiza korespondencji?

 

Analiza korespondencji pokazuje jak w świadomości respondentów kreują się poszczególne marki - czy są kojarzone tylko z jedną cechą czy może wyróżniają się wieloma cechami oraz jak ważne są owe cechy dla konsumentów.

W celu przeprowadzenia tej analizy najpierw respondenci oceniają jak ważne są dla nich poszczególne cechy, zarówno emocjonalne jak i racjonalne, żeby później przypisać owe cechy badanym markom. Badane są zależności między cechami a markami, czego wynikiem są współrzędne, które naniesione na osie, dają możliwość wejrzenia w potencjalnie ukryte zależności.

 

Przykład analizy korespondencji

 

 

Firma F jest widziana przez konsumentów jako wiarygodna, a Firmy C, D i E są do siebie zbliżone wizerunkowo w wielu aspektach. Firma B nie ma cech wyróżniających dla konsumentów.

 

Do wykonania badania opartego o analizy korespondencji polecamy badania ilościowe ad-hoc

 


 

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa