Czym są pre i post testy?

 

Testy pre-post służą sprawdzeniu skuteczności badanego elementu. Ten test składa się z dwóch części – pomiaru początkowego przed wprowadzeniem badanego elementu oraz przynajmniej jednego pomiaru po wprowadzeniu badanego elementu.
Badanie tego typu dokonywane jest najczęściej na tej samej grupie osób w odstępie czasowym.

W tym badaniu można badać skuteczność samych reklam, akcji promocyjnych czy innych zabiegów wizerunkowych.

 

Przykład badania pre-post

 

post test pre test

 

Wprowadzona kampania reklamowa była efektywna. Poprawiła znajomość spontaniczną wśród konsumentów oraz znajomość wspomaganą. Ponadto, skutecznie komunikowała aspekt rodzinny marki i skojarzenia z dziećmi.

 

Badania pre post reklam lub stron www z wykorzystaniem SW Pixel 

 

Dzięki wykorzystaniu naszej pasywnej technologii śledzenia, możesz przeprowadzić pre-post test na użytkownikach, którzy mieli kontakt z Twoją reklamą online lub z Twoją stroną www. 
Pozwala to na weryfikację na grupach eksponowanej (exposed) i kontrolnej (control), czy wprowadzone zmiany lub prowadzona kampania wpływa wprost na kluczowe wskaźniki marki.

 

Dowiedz się więcej o SW Pixel i badaniach Brand Lift Study