Odpowiedzialność społeczna

siepomaga

Jesteśmy firmą starającą się kierować zasadami odpowiedzialności biznesu. SW Research Sp. z o.o. aktywnie wspiera prace na rzecz rozwoju rynku internetowego, jak i jest partnerem wielu projektów charytatywnych. W ramach umowy partnerskiej z największym polskim serwisem charytatywnym „Siepomaga.pl” oraz „Amnesty International”, przekazujemy pomoc finansową dla potrzebujących, jak i umożliwiamy naszym partnerom realizację internetowych kampanii społecznych oraz udostępniamy im profesjonalne narzędzia badawcze.


amnesty

Wspieramy także inicjatywy i organizacje studenckie oraz jesteśmy partnerem takich wydarzeń/inicjatyw, jak: Ekobarometr, EYEC. W naszej działalności kluczowe znaczenie ma człowiek oraz technologia. Wiedza, edukacja oraz poszanowanie praw człowieka to wartości towarzyszące nam na co dzień. Wspieramy więc organizacje pozarządowe i inicjatywy, które podobnie jak my swym działaniem je upowszechniają i promują.

 

Najważniejsze aspekty naszej odpowiedzialności to:

  • system wartości oparty na zasadach etyki,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i uczciwa polityka personalna,
  • rzetelność i solidność w kontaktach z klientami i dostawcami,
  • poszanowanie środowiska naturalnego,
  • zaangażowanie w rozwój nauki,
  • wspieranie przedsięwzięć społecznych i charytatywnych,
  • działalność edukacyjna w zakresie badań internetowych.
parasol pod psami