Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy firmą kierującą się zasadą odpowiedzialności biznesu. SW Research Sp. z o.o. aktywnie wspiera prace na rzecz rozwoju rynku internetowego, jak i jest partnerem wielu projektów charytatywnych. W ramach umowy partnerskiej z największym polskim serwisem charytatywnym „Siepomaga.pl” oraz „Amnesty International”, przekazujemy pomoc finansową dla potrzebujących, jak i umożliwiamy naszym partnerom realizację internetowych kampanii społecznych oraz udostępniamy im profesjonalne narzędzia badawcze.


Wspieramy także inicjatywy i organizacje studenckie oraz jesteśmy partnerem takich wydarzeń/inicjatyw, jak: Bezpieczniej w Sieci, Plebiscyt Pracodawca dla Inżyniera, EYEC. W naszej działalności kluczowe znaczenie ma człowiek oraz technologia. Wiedza, edukacja oraz poszanowanie praw człowieka to wartości towarzyszące nam na co dzień. Wspieramy więc organizacje pozarządowe i inicjatywy, które podobnie jak my swym działaniem je upowszechniają i promują.Najważniejsze aspekty naszej odpowiedzialności to:

  • system wartości oparty na zasadach etyki,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i uczciwa polityka personalna,
  • rzetelność i solidność w kontaktach z klientami i dostawcami,
  • poszanowanie środowiska naturalnego,
  • zaangażowanie w rozwój nauki,
  • wspieranie przedsięwzięć społecznych i charytatywnych,
  • działalność edukacyjna w zakresie badań internetowych.

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa