Czym jest badanie cenowe BPTO? 

 

BPTO pozwala na  określenie stopnia akceptacji ceny produktu, gdzie do oceny brane są pod uwagę jedynie cena i marka. Respondentowi wyświetlane jest zestawienie zbliżonych do siebie produktów różnych  marek konkurencyjnych wraz z cenami. 

Cena dla badanego produktu jest na etapie wyjściowym najniższa.

Po dokonaniu decyzji cena wybranego produktu wzrasta nieznacznie, a respondent musi po raz kolejny wybrać między produktami lub zrezygnować z zakupu.

Ta analiza pokazuje lojalność klientów wobec zmieniającej się ceny oraz symuluje wybory konsumenckie podczas wojen cenowych.
 

 

Przykład analizy BPTO

 

Do realizacji badania wrażliwości cenowej rekomendujemy badanie ad-hoc za pomocą wbudowanego w system Ankieteo pytania BPTO

 

 

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa