Czym są badania internetowe / badania online?

Badania internetowe to badania prowadzone za pośrednictwem Internetu. Mogą one mieć charakter ilościowy i jakościowy. Najbardziej powszechną metodą jest badanie CAWI (Computer Assisted Web Interview) w postaci ankiety do samodzielnego wypełnienia na komputerze przez respondenta. Internetowe badania jakościowe prowadzone są za pomocą czatów online lub komunikatorów internetowych.

 

W zależności od doboru respondentów, badania internetowe mogą mieć charakter panelowy lub nie.

Badania panelowe realizowane są na próbach dobieranych sposród grupy internautów zarejestrowanych do tzw. panelu. Aktywność panelistów jest wynagradzana w postaci punktów wymienianych na nagrody, gotówkę, nagród rzeczowych i innnych (np. możliwość wsparcia organizacji pożytku publicznego, udział w loteriach). Inną formą badań internetowych są ankiety rozsyłane za pomocą mailingu (link do badania trafia do wszystkich lub wylosowanej próby osób z listy adresów e-mail) lub ankiety typu pop-up, do których zapraszani są internauci przeglądający określone strony w formie pojawiających się banerów zachęcających do udziału w badaniu.

Badania panelowe uważane są bardziej wartościowe od pozostałych form badań internetowych, głównie ze względu na znacznie wyższy (nawet kilkunastukrotnie) response-rate, możliwość eliminiacji fałszerstw (np. wielokrotne wypełnianie przez tę samą osobę), weryfikacji tożsamości respondentów, a przez to znacznie wyższy poziom reprezentatywności próby poprzez kontrolę struktury demograficznej panelistów.

Poznaj nasz panel internetowy

 

Badania internetowe są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się metodologią badań marketingowych.

Sprzyjają temu postęp technologiczny oraz coraz większy odsetek gospodarstw domowych korzystających ze stałego łącza. Badania internetowe pozwalają na zastosowanie metod niedostępnych dotychczas w badaniach tradycyjnych, tj. prezentację obrazu, dzwięku, wideo lub wszystkich tych elementów jednocześnie. Kolejną zaletą badań internetowych jest automatyzacja procesu zbierania danych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, co powoduje znaczne skrócenie całego procesu badawczego oraz mniejsze koszty dla zamawiających badania. Badania internetowe to rówież większy komfort dla respondentów - sieć zwiększa poczucie anonimowości eliminującym tym samym tzw. "efekt ankietera" czy "efekt respondenta". Ponadto, taka forma oznacza większą oszczędność czasu respondenta (ankietę lub czat online można obsługiwać w dowolnym miejscu z dowolnego komputera podłączonego do internetu).

Badania internetowe często myli się z badaniami Internetu, do których należą: analiza ruchu w sieci (tracking), usability (sposób użytkowania witryn www) oraz desk research czyli analiza contentu www - artykuły, blogi, wpisy na forum, portalach społecznościowych.

 

Sprawdź, jak wykonujemy badania jakościowe online.

 

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa