Czym jest segmentacja klientów z wykorzystaniem analizy czynnikowej i metody k-średnich?

 

Segmentacja klientów służy do poznania profilu konsumenta produktu czy usługi- tego, jak się zachowuje, jakie ma przekonania, żeby jak najlepiej dobrać grupę docelową.

Respondentom wyświetlana jest lista stwierdzeń, wobec których muszą się oni odnieść na kilkustopniowej skali. Na postawie przedstawionych stwierdzeń wyodrębniane są obszary wspólne wśród zmiennych tworząc grupy czynników pozwalające na dokładniejszy opis konsumentów. Wcześniej oceniane stwierdzenia przypisywane są do poszczególnych czynników redukując liczbę zmiennych i tworząc przejrzystą strukturę badanych obszarów.
Po stworzeniu czynników wykorzystywana jest metoda k-średnich, która pozwala na przypisanie respondentów do odpowiednich skupień, które między sobą się różnią.

Zestawienie czynników i skupień pozwala na naszkicowanie profili konsumentów.

 

Przykład zastosowania analizy segmentacyjnej

 

Wśród heavy userów produktu X jest prawie po równo kobiet i mężczyzn. Przeciętny heavy user jest stosunkowo młody w porównaniu do reszty grup i najlepiej kojarzy bez wspomagania logo marki spośród reszty grup.

 

 

Respondenci z Segmentu 1 nie stronią od spożywania wysoko przetworzonej żywności typu fast food, często zamawiają więcej niż jedną, a takie przekąski towarzyszą im podczas spotkań towarzyskich. Wychodzą wieczorami na miasto, ale nie zostają bardzo długo. Lubią się rozsmakować w spożywanym produkcie i aktywnie szukają nowych smaków. Stronią od aktywności fizycznej, nie przepadają za przebywaniem na świeżym powietrzu.
 

Segment 2 to osoby poszukujące nowych doznań, aktywnie szukają informacji o nowych smakach. Nie powstrzymują się od jedzenia przetworzonej żywności i często bawią się w klubach i pubach. Pomimo tego, dbają o siebie uprawiając dosyć często sporty.

Osoby z Segmentu 3 nie wychodzą do klubów czy pubów, wolą spędzać czas w domu. Nie dbają przesadnie o zdrowie spożywając często fast food i tylko okazjonalnie uprawiając sport. 

 egment 4 jest najbardziej nastawiony na swoje zdrowie. Nie jedzą przetworzonej żywności i często uprawiają różne sporty. Nie szukają nowych wersji smakowych, są zadowoleni z tego, co jest dostępne.
 

Jak możesz zamówić badania oparte o analizę lojalności-satysfakcji?

Badania segmentacyjne to zwykle duże projekty badawcze. Rekomendujemy wykonanie ich w postaci badania ad-hoc.na panelu online

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa