Czym jest badanie świadomości marki (brand awareness)?

Brand awareness jest to badanie świadomościowe marki, mierzące znajomość marki. Świadomość marki mierzy się za pomocą wskaźników takich jak; spontaniczna znajomość marki, pierwsza wymieniona marka wskazana w spontanicznej znajomości marki (Top of mind) oraz wspomagana znajomość marki. Jako spontaniczną znajomość marki określamy wskazanie marki, bez żadnych podpowiedzi ze strony badającego. Top of mind jest wskaźnikiem pozwalającym na określenie, która marka jest najlepiej zapamiętywana przez konsumentów. Wspomagana znajomość marki bada znajomość poprzez wskazywanie marek 
z podanej listy. 

Dzięki temu badaniu można sprawdzić, która marka jest na tyle popularna wśród konsumentów, że wymieniają ją jako pierwszą bez pomocy, czy respondenci rozpoznają logo badanej marki oraz może sugerować czy nie potrzeba wdrożyć działań zwiększających świadomość marki.

 

Schemat przebiegu badania

 

 

 

 

Jak możesz zamówić badania świadomości marki? 

 

Szczególnie rekomendujemy wykonanie badań rozpoznawalności i świadomości za pomocą trackingu - w formie pomiarów:

a/ tygodniowych

b/ miesięcznych

c/ kwartalnych

d/ półrocznych

 

W każdej z powyższych wersji możliwe jest utrzymanie nawet półrocznej karencji na uczestników badania.

 

Dowiedz się więcej o trackingu

 

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa