Badania ad-hoc

Badania ad-hoc to projekty realizowane na specjalne zamówienie Klienta. Zwykle dotyczą jednego obszaru badawczego (np. satysfakcja użytkowników danej marki) i przeprowadzane są na wybranej grupie respondentów – może to być zarówno losowa próba respondentów, jak i specyficzna grupa dobrana pod kątem interesujących Klienta cech (np. konsumenci kawy poniżej 25 roku życia).

Badania ad-hoc mogą być realizowane jednorazowo lub w formie regularnych pomiarów np. na panelu dedykowanym.

Oferujemy realizację badań ad-hoc na respondentach należących do:


Panel internetowy
Panel SWPanel to:
największa baza respondentów w Polsce. Ponad 270 tys. uczestników badań rynku i opinii.

Bazy dostarczonej
przez Klienta
Możesz realizować badania na własnej bazie mailowej do 250 tys. rekordów. Ankieteo oferuje pełne zarządzanie wysyłką i realizacją własnej próby badawczej.

Populacji
internautów
Możesz emitować zaproszenia do badań na dowolnych serwisach www. Jeśli prowadzisz kampanię reklamową w Internecie i chcesz zbadać jej skuteczność na panelu - skorzystaj z unikalnej oferty Cookie Tracker.

Użytkownikach
serwisów
społecznościowych
Możesz ograniczyć wypełnianie ankiety do wybranych serwisów społecznościowych. Ankieteo z łatwością dopasujesz do aplikacji konkursowych i innych tworzonych na FB.

Bazy
klientów
Jeśli posiadasz lub chcesz badać i rozwijać bazy klienckie w oparciu o Ankieteo, proponujemy rozwiązania dedykowane do badań satysfakcji (NPS), jakości obsługi, consumer feedback i inne. Skroimy platformę badawczą na Twoje potrzeby.

Zalety badań ad-hoc:

  • Pogłębiony pomiar zjawiska
  • Koncentracja na wybranej grupie respondentów
  • Indywidualne podejście do Klienta
  • Elastyczność w tworzeniu narzędzia badawczego
  • Pełen zakres analiz podstawowych i zaawansowanych
  • Stała opieka od fazy koncepcyjnej do pełnego raportu

KontaktWiktoria Maruszczak

w.maruszczak@swresearch.pl

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa