Na czym polegają badania Brand Usage i Usage and Attitude (U&A)? 

 

Badanie U&A pozwala określić, jak często konsumenci korzystają z danych marek, które z marek cieszą się największą popularnością wśród respondentów oraz czy z danych produktów lub usług marki korzystają głownie heavy, medium czy light userzy.

 

Analiza opiera się o serię pytań, gdzie pierwszym pytaniem jest pytanie otwarte, następnie wspomagane logami marek. Każde następne pytanie zwiększa częstotliwość korzystania z produktu, a respondent dokonuje selekcji spośród wcześniej niewyeliminowanych marek. Pozwala to na sprawdzenie jak odsetek osób najczęściej korzystających z danego produktu ma się w stosunku do osób kojarzących daną markę. Przykład:

 

Przykład analizy brand usage

 

 

74% konsumentów kojarzy markę X. Połowa ankietowanych wskazuje, że korzysta z niej często, a ponad co trzecia osoba deklaruje, że korzysta z niej najczęściej. Konwersja ze znajomości wspomaganej na korzystanie od czasu do czasu wynosi aż 88%, co oznacza, że prawie 9 na 10 ankietowanych kojarzących markę X korzysta z niej od czasu do czasu.

Prawie trzy z czterech osób korzystających często z marki X wskazuje, że korzysta z niej najczęściej.

 

Jak możesz zamówić badania związane z korzystaniem z marki?

W trakcie kontaktu z nami przygotuj listę swoich i konkurencyjnych marek. Marki powinny mieć co najmniej logotypy, ale mogą też być zdjęcia lub filmy związane z konkretnymi produktami lub opakowaniami. 

 

Do tego rodzaju badań rekomendujemy badania:


1/ Ad-hoc - sprawdź 

2/ Tracking  miesięczny - sprawdź 

3/ Badania jakościowe - sprawdź

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa