Badania CATI

CATI (ang. Computer assisted telephone interview) to rodzaj badań deklaratywnych, przeprowadzanych przez ankietera telefonicznie, wedle ustalonego scenariusza rozmowy. Nazwa CATI oznacza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo

 

Co to jest badanie CATI?

Badanie CATI to popularna metoda badania ilościowego, wykorzystywana w działaniach marketingowych i projektach społecznych . Zasada działania jest podobna jak w badaniu CAWI – za pomocą systemu do badań CATI (np. Ankieteo.pl) - ankieter przeprowadza wywiad odczytując pytania respondentowi. Skrypt ankiety prowadzi ankietera przez kolejne pytania i ekrany ankiety, a wyniki są zapisywane elektronicznie. Równolegle wywiady mogą być nagrywane lub odsłuchiwane przez supervisora.

 

Kiedy warto stosować badanie telefoniczne?

Z CATI warto skorzystać szczególnie wtedy, gdy zależy nam na szybkim poznaniu opinii grupy, która jest trudno osiągalna w badaniu online. Zdarza się, że koszt wywiadu CATI może być niższy niż w badaniu online. Szczególnie dotyczy to:

- firm średnich i dużych (decydentów)

- urzędów i instytucji państwowych / samorządowych

- osób 65+ ze wsi i najmniejszych miejscowości

- osób niewidomych i niedowidzących

 

Zalety wywiadów telefonicznych CATI:

Podobnie jak w przypadku badań CAWI (online), badania telefoniczne pozwalają na błyskawiczną analizę zebranych wywiadów. Ponieważ skrypt badawczy jest dostępny w chmurze, istnieje możliwość jego korekty nawet po starcie realizacji. W przypadku innych metod np. CAPI, PAPI nie zawsze jest to możliwe. CATI jest po online najszybszą metodą zebrania masowej ilości wywiadów. Niemniej, jeśli chcemy bardzo szybko (np. w ciągu 12h) zebrać kilka tys. wywiadów o odpowiedniej jakości – nie ma w Polsce szybszej metody niż badanie online wykonane na panelu internetowym.

 

Wady i ograniczenia wywiadów telefonicznych CAWI

 

Podstawową wadą badań CATI jest brak możliwości prezentowania multimediów, czyli zdjęć, filmów, grafik w trakcie wywiadu. Innym problemem jest istnienie samego ankietera, który może powodować efekt ankieterski tj. respondent nie ma poczucia pełnej anonimowości, jak w badaniu online.

CATI nie nadaje się również do wykonywania wywiadów dłuższych niż 20 minut. Szczególnie biznesowi respondenci preferują samodzielne wypełnianie dłuższych ankiet online niż rozmowę z ankieterem.

Dlatego zawsze odpowiedz sobie na pytanie – czy chcesz być odpytywany przez telefon przez 30 minut, czy jednak wolisz wypełnić ankietę online? Oczywiście można przerwać wywiad i go kontynuować, ale nie w dowolnym czasie, na co pozwala metoda CAWI.

 

Mixed Mode – łączenie metod badawczych

Odpowiedzią na wady obu metod CAWI i CATI jest ich łączenie.

Dzięki wykorzystaniu obu form gromadzenia danych, możemy w znacznym stopniu przyspieszyć proces badawczy, przy zachowaniu najwyższej jakości wykonywanych pomiarów.

Zaczynamy od badania CAWI, którym obejmujemy jak najszerszą populację. Ta metoda jest tańsza i szybsza od CATI, dlatego koncentrujemy się na maksymalizacji ilości uzyskanych wywiadów. Po tej części lub w trakcie zaczynamy wykonywać wywiady telefoniczne. Najczęściej koncentrujemy się na brakujących grupach respondentów np. target: wieś w połączeniu wieku 65+ lub firmy duże 250+ z branży healthcare. Ponieważ najczęściej korzystamy z tej samej wersji skryptu online – łącznie danych z obu pomiarów nie stanowi większego wyzwania i Zleceniodawca szybko otrzymuje wyniki z pomiaru

 

Jak badamy metodą CATI w SW Research?

W SW Research najpierw analizujemy, czy projekt możemy wykonać w całości lub częściowo poprzez badanie online.

Jeśli decydujemy się na technikę CATI, staramy się ją połączyć z badaniem online. Dzięki temu uzyskujemy dobre efekty w szybkim czasie i po cenie niższej niż w przypadku tylko badania CATI.

Badania telefoniczne realizujemy głównie w projektach B2B na firmach średnich i dużych. Jako jedna z nielicznych firm potrafimy wykonywać badania B2B też na panelu swpanel.pl. Dzięki czemu całkowity koszt badania B2B potrafi być znacznie niższy niż w przypadku metod CAPI lub CATI.

Korzystamy ze sprawdzonej grupy firm ankieterskich, a mniejsze projekty potrafimy wykonywać na własnych zasobach.

Do części badań wykorzystujemy własne oprogramowanie Ankieteo.pl

 

Jak uzyskać wycenę badania CATI?

Skontaktuj się z nami drogą elektroniczną i napisz w mailu o:

1/ grupie, na której chcesz przeprowadzić pomiar

2/ oczekiwanej liczbie wywiadów

3/ długości kwestionariusza – w minutach / liczbie pytań / liczbie stron A4

4/ terminach – startu – otrzymania wyników

5/ formie wyników (raport, baza wyników, analizy)

 

Przeczytaj o innych metodach badań rynku

 

Kontakt

Małgorzata Bodzon

Małgorzata Bodzon

m.bodzon@swresearch.pl