Badania UX

Badanie UX skupia się na rzeczywistym podejściu – taki wywiad pozwala wykroczyć poza deklarację i zweryfikować jak respondent będzie działał w styczności ze stroną lub aplikacją w naturalnym środowisku użytkowania.

USER EXPERIENCE czyli doświadczenie użytkownika to szerokie pojęcie opisujące reakcje, emocje i wrażenia użytkowników podczas interakcji z aplikacją, usługą, stroną internetową, systemem lub innym produktem”

 

Badania UX na realnych użytkownikach online i offline

Badania User Experience, to badania skupione na doświadczeniach użytkowników w kontakcie z rozwiązaniami produktowymi i usługowymi – w najczęstszym przypadku chodzi o sprawdzian aplikacji i stron internetowych przez respondenta, który nie jest specjalistą w zakresie projektowania, a profilowo jest osobą, która może być standardowym użytkownikiem badanych rozwiązań.

Przeprowadzenie takiego procesu służy optymalizacji rozwiązań technicznych i wizualnych projektowanego lub gotowego już produktu. Najkrócej rzecz ujmując – konfrontujemy aplikację lub stronę internetową z rzeczywistym użytkownikiem, który dostaje od nas kilka zadań do wykonania. Sprawdzamy dokładnie jego zachowanie w trakcie przechodzenia ścieżek i na podstawie obserwacji i rozmów oceniamy, jakie aspekty wymagają poprawy – dostajemy dzięki temu informację na temat rozwiązań, które okazały się bardzo trafne, a także tych, które można poprawić. Najczęściej już w trakcie pierwszego wywiadu z respondentem wyprowadzamy dla twórców istotne rekomendacje do poprawek. Poprawki mogą być wprowadzane po każdym z wywiadów, po każdej iteracji, lub po całym badaniu.

 

RITE – szybkie iteracyjne testy użyteczności

W wyniku pogłębionej rozmowy i spostrzeżeń w trakcie przechodzenia ścieżki wytwarzamy rekomendacje zmian, których skuteczność sprawdzamy w kolejnych wywiadach

 

Czym są badania RITE?

Iteracja to powtórzenie tej samej czynności określoną liczbę razy. W przypadku badań jedną iteracją jest przeprowadzenie zadanej liczby takich samych wywiadów, czyli np. 4 wywiadów UX. Po każdej iteracji przekazujemy zleceniodawcy raport w formie notatki, w którym zawieramy wszystkie wyprowadzone przez nas rekomendacje do zmian. W tym miejscu pozostawiamy twórcom założony z góry czas, w którym będą mogli wprowadzić poprawki. Dzięki temu w kolejnym bloku wywiadów możemy od razu sprawdzić, czy zmiany przyniosły zamierzony efekt.

Najczęstsza forma badania RITE

Badanie UX może składać się z dowolnej liczby iteracji, choć w większości wypadków zupełnie wystarczające są 3 powtórzenia bloków składających się z 3-4 wywiadów. 

Najczęściej po pierwszej iteracji wskazujemy i eliminujemy problemy największej wagi, w drugiej iteracji skupiamy się na detalach, a trzecia iteracja to silny sprawdzian wszystkich wprowadzonych rozwiązań.
 

Obszary badań UX

Pod kątem UX możemy przebadać wszystkie rzeczy posiadające płaszczyznę wizualną i walory użytkowe, takie jak strony internetowe, sklepy e-commerce, aplikacje czy interfejsy pod katem:

 • zrozumiałości koncepcji
 • rozwiązań funkcjonalnych 
 • naturalności procesów
 • aspektów technicznych i technologicznych
 • hierarchii elementów
 • nawigacji strony 
 • używanej terminologii 

W przypadku miejsc takich jak sklepy internetowe badania bardzo często wykazują problemy w użytkowaniu, które znacząco wpływają na poziom sprzedaży - badania przekładają się więc bezpośrednio na zyski sklepu.

 

 

Badania UX – przechodzenie naturalnych ścieżek

Badania User Experience są badaniami, które w głównej mierze skupiają się na aspektach technicznych i wizualnych w ścieżkach, które pokonują użytkownicy. Dzięki nim jesteśmy w stanie zaobserwować działania podejmowane w naturalny sposób przez klientów i odbiorców, a następnie zarekomendować szereg zmian, które sprawiają, że całe doświadczenie odbywa się bez niespodziewanych przeszkód.

Optymalizacja po badaniu UX sprawia, że użytkownicy przestają zwracać uwagę na aspekty techniczne w drodze do zrealizowania punktu konwersji.

 

Kim są respondenci wywiadów UX?

Respondentów do badania dobieramy według profilu użytkownika danej aplikacji czy usługi, wykluczamy natomiast osoby, które profesjonalnie zajmują się designem, czy marketingiem. Są to osoby zupełnie naturalne dla badanego projektu. Wykluczamy również osoby, które brały udział w podobnych badaniach w ciągu ostatnich 6 miesięcy, oraz te, które są związane z rynkiem badawczym.

Odpowiednia weryfikacja respondentów jest kluczowa dla poprawności prowadzonych wywiadów, dlatego stawiamy na najwyższą jakość rekrutacji.

Przebieg badania UX

1. BUDOWA NARZĘDZI BADAWCZYCH (KWESTIONARIUSZ, SCENARIUSZ)

Przygotowujemy wysoce efektywne scenariusze i kwestionariusze dla wszystkich dostępnych form badań 

 

2. REKRUTACJA RESPONDENTÓW ONLINE I OFFLINE

Prowadzimy rekrutację online na naszym panelu SW Panel, gdzie mamy dostęp do przeszło 300 000 respondentów. W trakcie rekrutacji respondenci zaznaczają odpowiednie zgody na udział w badaniu, nagrywanie oraz wypłatę wynagrodzenia. 

 

3. WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA RESPONDENTÓW

Umożliwiamy różne formy wypłat dla respondentów. Naszym autorskim rozwiązaniem są wypłaty realizowane przez SW Panel. Respondenci zrekrutowani on-line otrzymują na swoje konto SW Panel punkty CashPoints, które następnie mogą wypłacić na swoje konto w formie przelewu, lub skorzystać z innych atrakcyjnych form wymiany punktów na nagrody rzeczowe i usługi.

 

4. ZABEZPIECZENIA PRAWNE, UMOWY, ZGODY

W trakcie rekrutacji nasi respondenci podpisują odpowiednie zgody. Jeśli jednak rekrutacja nie będzie leżeć po naszej stronie, możemy dostarczyć Państwu odpowiednie dokumenty, które zabezpieczą każdy element procesu badania oraz wypłat. 

 

5. REALIZACJA WYWIADU / FOKUSOWNIA ON-LINE

Badania możemy prowadzić online lub offline, zarówno u nas jak i w dowolnym miejscu u klienta. Korzystamy z wielu platform, na których możemy prowadzić badania. Staramy się maksymalnie dopasować do sytuacji, więc platformy dobieramy indywidualnie do każdego z badań. Aby nie doprowadzić do sytuacji, w której tracimy wartościowych respondentów ze względu na kwestie techniczne, badania możemy prowadzić też przez ogólnodostępne komunikatory, jak Skype, czy Zoom. Dzięki temu pokrycie rekrutacyjne badań online niczym nie ustępuje badaniom stacjonarnym.

 

6. MODERACJA

W swoim zespole posiadamy wykwalifikowanych moderatorów, których dobieramy do poszczególnych badań indywidualnie.

 

7. NOTATKA / TRANSKRYPCJA

Do zbudowania raportu potrzebujemy opisowego przebiegu badania. Oferujemy rozwiązanie w formie notatek spisanych w bazie Excel, a także wykonania transkrypcji.

 

8. RAPORT

Raporty przygotowujemy w formie opisowego pliku PDF uzupełnionego o wykresy i grafiki. Nasze raporty charakteryzują się dużą przejrzystością danych i, jeśli to potrzebne, wyszczególnieniem najistotniejszych cytatów z wypowiedzi padających w trakcie wywiadów.
 

Platforma SW Quality w badaniach UX

Nasza autorska platforma badawcza SW Quality pozwala na śledzenie wszystkich badań w czasie rzeczywistym oraz dostęp do zapisu wywiadów po ich zakończeniu

 • wspomaga prowadzenie badań on-line lub w fokusowni oraz transmitowanie ich do klienta
 • zapewnia podgląd badania w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie 
 • umożliwia porozumiewanie się badacza z klientem oraz komentowanie na bieżąco trwającego badania przez zainteresowane strony
 • zawiera ułatwienia wspomagające rekrutację oraz upraszczające proces badania jakościowego
   

 

Zamówienia badania UX i kontakt

Przygotujemy indywidualną wycenę i zaproponujemy przebieg badania. Po podpisaniu zlecenia przejdziemy do części realizacyjnej. W tym miejscu wspólnie ustalimy, jakie ścieżki będą musieli przejść respondenci. Pierwsze wywiady najczęściej możemy przeprowadzić już po kilku dniach od podpisania umowy, lub złożenia zlecenia na formularzu zamówienia. W zależności od liczby respondentów i iteracji standardowe badanie UX może zająć od 2 do 6 tygodni.

Kontakt

Dorota Cywińska

Dorota Cywińska
Tel: +48  739 971 447; d.cywinska@swresearch.pl

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa