Badania UX na realnych użytkownikach online i offline

Jeśli chcą Państwo przesłać swoje zapotrzebowanie i otrzymać wycenę badania, proszę o kontakt pod adresem p.iskra@swresearch.pl

Tylko do końca maja 2021 oferujemy badania UX w promocyjnej cenie 1000 zł netto! Sprawdź szczegóły przechodząc do strony głównej promocji „Badanie UX za 1000 zł” w SW Research!

Badania User eXperience, to badania skupione na doświadczeniach użytkowników w kontakcie z rozwiązaniami produktowymi i usługowymi - w najczęstszym przypadku chodzi o sprawdzian aplikacji i stron internetowych przez respondenta, który nie jest specjalistą w zakresie projektowania, a profilowo jest osobą, która może być standardowym użytkownikiem badanych rozwiązań.

Przeprowadzenie takiego procesu służy optymalizacji rozwiązań technicznych i wizualnych projektowanego lub gotowego już produktu. Najkrócej rzecz ujmując - konfrontujemy aplikację lub stronę internetową z rzeczywistym użytkownikiem, który dostaje od nas kilka zadań do wykonania. Sprawdzamy dokładnie jego zachowanie w trakcie przechodzenia ścieżek i na podstawie obserwacji i rozmów oceniamy, jakie aspekty wymagają poprawy - dostajemy dzięki temu informację na temat rozwiązań, które okazały się bardzo trafne, a także tych, które można poprawić. Najczęściej już w trakcie pierwszego wywiadu z respondentem wyprowadzamy dla twórców istotne rekomendacje do poprawek. Poprawki mogą być wprowadzane po każdym z wywiadów, po każdej iteracji, lub po całym badaniu.

Czym jest model iteracyjny badań UX?

Iteracja to powtórzenie tej samej czynności określoną liczbę razy. W przypadku badań jedną iteracją jest przeprowadzenie zadanej liczby takich samych wywiadów, czyli np. 4 wywiadów UX. Po każdej iteracji przekazujemy zleceniodawcy raport w formie notatki, w którym zawieramy wszystkie wyprowadzone przez nas rekomendacje do zmian. W tym miejscu pozostawiamy twórcom założony z góry czas, w którym będą mogli wprowadzić poprawki. Dzięki temu w kolejnym bloku wywiadów możemy od razu sprawdzić, czy zmiany przyniosły zamierzony efekt.

Najczęstsza forma badania UX

Badanie UX może składać się z dowolnej liczby iteracji, choć w większości wypadków zupełnie wystarczające są 3 powtórzenia bloków składających się z 3-4 wywiadów. Najczęściej po pierwszej iteracji wskazujemy i eliminujemy problemy największej wagi, w drugiej iteracji skupiamy się na detalach, a trzecia iteracja to silny sprawdzian wszystkich wprowadzonych rozwiązań.

Kim są respondenci wywiadów UX?

Respondentów do badania dobieramy według profilu użytkownika danej aplikacji czy usługi, wykluczamy natomiast osoby, które profesjonalnie zajmują się designem, czy marketingiem. Są to osoby zupełnie naturalne dla badanego projektu. Wykluczamy również osoby, które brały udział w podobnych badaniach w ciągu ostatnich 6 miesięcy, oraz te, które są związane z rynkiem badawczym.

Odpowiednia weryfikacja respondentów jest kluczowa dla poprawności prowadzonych wywiadów, dlatego stawiamy na najwyższą jakość rekrutacji.

Co najczęściej badamy UX

Pod kątem UX możemy przebadać każdą rzecz posiadającą płaszczyznę wizualną, z której korzystają użytkownicy. Najczęściej są to strony internetowe sklepów oraz aplikacje służące do zakupów i obsługi finansowej np. kont bankowych, lub kont u operatorów. W przypadku miejsc takich jak sklepy internetowe badania bardzo często wykazują problemy w użytkowaniu, które znacząco wpływają na poziom sprzedaży - badania przekładają się więc bezpośrednio na zyski sklepu.

Jak wygląda zamówienie badania UX w SW Research

Prosimy o przesłanie swojego zapotrzebowania na adres kontaktowy szefa działu (p.iskra@swresearch.pl). Przygotujemy indywidualną wycenę i zaproponujemy przebieg badania. Po podpisaniu zlecenia przejdziemy do części realizacyjnej. W tym miejscu wspólnie ustalimy, jakie ścieżki będą musieli przejść respondenci. Pierwsze wywiady najczęściej możemy przeprowadzić już po kilku dniach od podpisania umowy, lub złożenia zlecenia na formularzu zamówienia. W zależności od liczby respondentów i iteracji standardowe badanie UX może zająć od 2 do 6 tygodni.

Realizujemy również szybkie mini-projekty UX. Możemy przygotować krótkie wywiady w niewielkiej liczbie i przedstawić wyniki z dnia na dzień.

Kontakt
Piotr Iskra - Szef działu badań jakościowych

570 604 706; p.iskra@swresearch.pl
 

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 533 987 335
tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 535 987 336
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Fokusownia tel.: +48 570 604 706
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa