Młodzi Polacy i technologia mobilna
Młodzi Polacy i technologia mobilna
16/06/2023

Badanie ujawniło spostrzeżenia dotyczące technologicznych nawyków i wartości młodych Polaków. Zdobyte dane rzucają światło na ich percepcję ekonomiczną i społeczne priorytety.

 

Wstępne założenia:


Cel: Zrozumienie, jak młodzi Polacy korzystają ze smartfonów, jakie mają podejście do ochrony danych osobowych, jak wykorzystują aplikacje mobilne, w jaki sposób łączą świat fizyczny i cyfrowy podczas zakupów (tzw. phygital), jakie wartości są dla nich ważne przy wyborze marek oraz jak oceniają swoją sytuację ekonomiczną w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej.

Metodologia: Wywiady on-line (CAWI) przy użyciu ogólnopolskiego panelu online.

Grupa docelowa: Osoby młode w wieku 15-35 lat.

 

Realizacja:


Badanie ilościowe zostało przeprowadzone metodą CAWI na ogólnopolskim panelu online w kwietniu 2023 roku na próbie N=1011 młodych osób w wieku 15-35 lat.

 

Rezultaty:


Zaledwie w niecały tydzień projekt zgromadził ogromną ilość odpowiedzi od najtrudniejszej w badaniach online kategorii respondenta, czyli osób poniżej 18 roku życia. Dodatkowo, całkiem obszerny kwestionariusz zawierał wiele trudnych i “niewygodnych” pytań dotyczących najczęstszych aktywności pokolenia Alfa i Z dokonywanych na urządzeniach mobilnych. Mimo to, dzięki profesjonalnie przygotowanej ankiecie i ergonomii narzędzia dostosowanego zarówno do wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej, udało się zmaksymalizować zaangażowanie najmłodszej populacji internautów. Dzięki temu uzyskaliśmy pełny obraz zawierający najnowsze spostrzeżenia na temat zachowań i preferencji młodych ludzi w Polsce w kontekście technologii, ochrony danych, korzystania z aplikacji mobilnych, interakcji w środowisku phygital (połączenie fizycznego i cyfrowego) oraz ich wartości i percepcji sytuacji ekonomicznej.

 

Przejdź do strony raportu

<< Wstecz