Młodzi vs Mobile - o młodych Polakach w technologii mobilnej - raport
16/06/2023

Już dwie trzecie respondentów w wieku 15-35 lat korzysta z aplikacji mobilnych, aby lepiej zarządzać swoimi wydatkami. Tym samym, rozwiązania cyfrowe stają się dla nich istotnym wsparciem w niwelowaniu skutków kryzysu.

 

W odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku pracy i wyzwania gospodarcze, młodzi Polacy zwracają się ku technologiom. Raport firmy Future Mind „Młodzi vs. Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej” pokazuje, że na poziomie wartości, inwestowanie w naukę i rozwój technologiczny oraz budowa silnego i sprawnego państwa to kluczowe aspekty dla 80 proc. młodych Polaków. To podejście przejawia się również w ich ambicjach zawodowych – jedna trzecia ankietowanych w wieku 15-35 lat pragnie pracować nie tylko dla zarobku, ale przede wszystkim dla własnego rozwoju.

Młodzi kontra wyzwania współczesności

Rynek pracy i obecna koniunktura gospodarcza budzą niepokój wśród młodych Polaków. Przemawiają za tym wyniki badania przeprowadzonego przez firmę doradczo-technologiczną Future Mind, według których aż 75 proc. osób do 35. roku życia ocenia negatywnie wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej na swoje życie. Przeciwnego zdania jest jedynie 6 proc. ankietowanych.

Jednak młodzi Polacy, zwłaszcza ci poniżej 25. roku życia, starają się adaptować do bieżących warunków, z powodzeniem wykorzystując technologie mobilne, takie jak aplikacje sklepów i marek, aby kupować taniej.

W obliczu wyzwań makroekonomicznych, uczestnicy przeprowadzonego przez nas badania wykazują się elastycznością i zaradnością, korzystając z różnych strategii w ograniczaniu wydatków. Zgodnie z wynikami dla aż 62 proc. ankietowanych preferowanym kierunkiem działania jest poszukiwanie w sklepach okazji i promocji. Co więcej, ponad 40 proc. dwudziesto- i trzydziestolatków deklaruje, że wybiera tańsze warianty swoich ulubionych produktów, a jedna czwarta z nich korzysta ze specjalnych aplikacji wyszukujących im promocje. Jednocześnie warto dodać, że w grupie wiekowej 21-25 lat, przeszło 30 proc. respondentów robi częściej zakupy w tym samym sklepie, aby później skorzystać z bonusów. Zainteresowanie taką formułą oszczędzania u wielu młodych ludzi to doskonały moment dla firm, by zainwestować w programy lojalnościowe – mówi Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind.

Rozwój jako główny motywator

Choć wyzwania ekonomiczne stanowią obiektywną przeszkodę, młodzi Polacy nie rezygnują ze swoich ambicji, szukając możliwości podnoszenia kompetencji przez aktywne uczestnictwo na rynku pracy. Z badania wynika, że nawet mając pieniądze, jedna trzecia z nich chciałaby pracować dla własnego rozwoju, a blisko jedna czwarta, by podnieść standard życia.

Ponadto, gdyby młodzi ludzie zaczęliby szukać pracy jutro, najważniejszymi kryteriami byłyby dla nich: jak najwyższe wynagrodzenie (55 proc.), elastyczne godziny pracy (41 proc.), szerokie możliwości rozwoju (28 proc.), korzystne dodatki do pracy (28 proc.) oraz możliwość wyboru trybu pracy - zdalnej czy hybrydowej (27 proc.).

Nacisk na rozwój personalny i technologiczny jest bardzo silny wśród naszych respondentów. Ta tendencja jest widoczna nie tylko w ich podejściu do pracy, ale również w wyznawanych wartościach. Pomimo różnic światopoglądowych, interesujące jest to, co łączy młodych identyfikujących się jako konserwatyści i postępowcy. W przypadku osób w wieku 15-35 lat, priorytetem jest inwestowanie w naukę i rozwój technologiczny, a także budowanie silnego i sprawnego państwa. Oba te obszary zyskały po 80 proc. poparcia, co wskazuje na to, że tradycyjne linie podziału światopoglądowego nie są odzwierciedleniem rzeczywistych systemów wartości młodych ludzi – podkreśla Jakub Nawrocki, Lead UX Researcher w Future Mind.

Wartości, które młodzi ludzie uważają za istotne, obejmują również szukanie kompromisu między różnymi ideami (70 proc.), ograniczanie wpływu człowieka na środowisko (67 proc.) oraz poszerzanie praw zwierząt (66 proc.) – dodaje.

Bez smartfonu ani rusz!

Ta świadomość znaczenia technologii i rozwoju odzwierciedla się również w codziennym korzystaniu ze smartfonów. Młodym Polakom trudno jest wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie bez urządzeń mobilnych. Już 60 proc. z nich spędza przed ekranem smartfona od 2 do 5 godzin dziennie.Co więcej, w grupie osób 15-20 lat blisko 40 proc. deklaruje, że jest to przedział nawet między 5 a 10 godzinami.

Smartfon stał się częścią życia zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Nie chodzi jednak o samo narzędzie, ale o zakres funkcjonalności i usług, które dzięki niemu są dostępne. Telefon towarzyszy młodym całą dobę – jest ich budzikiem, oknem na świat, pierwszą i ostatnią rzeczą, jakiej używają i na którą patrzą każdego dnia. Wypełnia on wolne chwile, stanowi odskocznię od codziennego życia, ale także wspiera ich w wypełnianiu codziennych zadań – czy to szkolnych czy zawodowych. Biorąc pod uwagę tę kwestię, nie zaskakuje fakt, że jedna trzecia respondentów byłaby w stanie bezproblemowo żyć bez smartfona maksymalnie pół dnia. Z kolei co dziesiąty ankietowany w wieku 15-20 lat mógłby funkcjonować w ten sposób najwyżej jedną godzinę – dodaje Izabela Franke z Future Mind.

Znajomi przegrywają z social mediami

Mobilność i natychmiastowy dostęp do informacji stają się standardem dla młodego pokolenia. Smartfony i media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w tym procesie. W każdej badanej grupie wiekowej (15-35 lat) głównym źródłem informacji o aplikacjach mobilnych są właśnie grupy w social mediach. Warto podkreślić, że wśród najmłodszych użytkowników (15-20 lat) nieco ponad jedna czwarta tak samo często opiera się na rekomendacjach rodziny, jak i tych znalezionych na forach internetowych. Jednocześnie tylko co dziesiąta osoba w tej grupie wiekowej korzysta z poleceń znajomych, a niespełna 5 proc. dowiaduje się o nowych aplikacjach z reklam.

Świat mediów społecznościowych i chatów jest dla młodych jak drugi dom. Wykorzystują oni pełen wachlarz komunikatorów – do rozmowy z babcią służy im WhatsApp, a TikTok pokazuje, co jest teraz na topie. Wyraźna jest tendencja do odchodzenia od poleceń znajomych czy portali do porównywania produktów na rzecz forów społecznościowych czy wspomnianego TikToka. To wskazuje, jak dużą moc opiniotwórczą mogą zyskać aktywni użytkownicy tychże grup. Dodatkowo, nie można pominąć faktu, że młodsze osoby wykazują większą skłonność do instalowania aplikacji, nawet bez pewności, że będą z nich długofalowo korzystać. Ponad połowa wszystkich naszych respondentów korzysta z aplikacji w przypadku konkretnej, doraźnej potrzeby, raz lub dwa, a gdy spełni ona swoją funkcję zostaje przez nich porzucona. To świadczy o dynamicznej naturze interakcji młodych z technologią – podsumowuje Jakub Nawrocki z Future Mind.


Raport "Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej" powstał w oparciu o badanie ilościowe wykonane metodą CAWI na ogólnopolskim panelu on-line. Dobór do próby miał charakter kwotowy w oparciu o rozkład populacji Polski osób w wieku 15-35 lat. Próba zrealizowana N=1011. Oba badania zostały zrealizowane w kwietniu 2023 roku, przy współpracy firmy Future Mind i SW Research.

Źródło: www.futuremind.com

Fragment raportu:

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa