Kobiety na rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej
Kobiety na rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej
27/12/2021

Jjak postępujące zmiany technologiczne i rosnąca digitalizacja wpływają na ścieżki kariery i możliwości zawodowe kobiet, rozpatrując je w szerokim kontekście społecznym i ekonomicznym?

 

Wstępne założenia:


Cel: Badanie przeprowadzone przez SW Research miało na celu zrozumienie percepcji i postaw kobiet w kontekście przyszłości pracy, zmian technologicznych i wpływu pandemii.

Metodologia: Wywiady on-line (CAWI). Desk research.

Grupa docelowa: Kobiety w wieku 25-65 lat. Główne zmienne kontrolne to wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i dochód na osobę w gospodarstwie domowym.


Realizacja:


Ankietę internetową (CAWI) przeprowadzono w maju 2021 roku. Raport zawiera także wyniki desk research. Badanie przeprowadzono na 1038 Polkach w wieku 25-65 lat. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące przewidywań dotyczących przyszłości zawodowej, percepcji zmian technologicznych, a także doświadczeń z pracy w czasie pandemii.

 

Rezultaty:


Współpraca z jednostką naukową Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowała holistyczną perspektywą na perspektywy zawodowe kobiet w kontekście postępujących zmian technologicznych i digitalizacji w różnych sferach naszego życia. Całościowe ujęcie problematyki było możliwe dzięki połączeniu dwóch technik badawczych - solidnej analizy desk research, a następnie realizacji badania deklaratywnego na reprezentatywnej próbie Polek mających doświadczenie na rynku pracy. Raport, mimo że powstał jeszcze przed globalnym boomem na rozwój sztucznej inteligencji, niejako zapoczątkował trwającą do dziś dyskusję na temat korzyści i zagrożeń wynikających z automatyzacji pracy w ramach różnych profesji, również tych silnie sfeminizowanych.

 

Przejdź do strony raportu

<< Wstecz