Raport

Tytanki pracy - kobiety na rynku pracy (2021)
27/12/2021

Pandemia, jak każdy kryzys, oprócz wyzwań i trudności, dała nam cenną lekcję. Pokazała, jak bardzo niepewna jest nasza pozycja na rynku pracy, prawo do budowania kariery zawodowej i traktowania jej jako źródła spełnienia i ważnego odniesienia dla naszej tożsamości.

Podsumowanie raportu - diagnoza sytacji kobiet w czasie transformacji cyfrowej rynku pracy

 

Pandemia sprawiła, że trudności, których doświadczają kobiety na rynku pracy, stały się niezwykle wyraźne. Siła potrzebna do podołania obowiązkom zawodowym w sytuacji ogromnego obciążenia obowiązkami wychowawczymi i domowymi stoi za wyborem pojęcia „tytanek pracy” jako tytułu niniejszego raportu. Nnaliza wykazuje bowiem, że do poradzenia sobie ze stworzonymi przez pandemię wyzwaniami niezbędny był tytaniczny wysiłek.

Raport koncentruje się na próbie diagnozy sytuacji kobiet w obliczu cyfrowej transformacji rynku pracy. Automatyzacja tworzyn zagrożenia dla wielu zawodów oraz wskazywana jest jako przyczyna polaryzacji rynku pracy: o ile osoby posiadające kompetencje cyfrowe odnajdą się na rynku pracy przyszłości, to osoby ich pozbawione mogą wpaść w pułapkę prekarnej pracy lub mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia. Pytania, które stawiamy w raporcie dotyczą tego na ile Polki zdają sobie sprawę z zachodzących zmian? Na ile są one gotowe zdobywać nowe, cyfrowe kompetencje? Czy pandemia i związana z nią intensyfikacja rozwoju branży cyfrowej wpłynęła na postawy kobiet wobec zdobywania kompetencji przyszłości?

 

Duża część kobiet odczuwa bezsilność zawodową


Co piąta kobieta jest niezadowolona ze swojej obecnej pracy (21%). W tej grupie jest ponad 8% kobiet, które – pomimo niezadowolenia z obecnej pracy – nie mają pomysłu na jej zmianę i niemal 7%, które nie widzą realnych szans na zmianę pracy w najbliższej przyszłości. Jedynie jedna czwarta kobiet niezadowolonych ze swojej obecnej pracy – czyli 5% wszystkich ankietowanych – deklaruje, że usilnie stara się ją zmienić na inną.

Niemal jedna trzecia kobiet jako główny hamulec utrudniający podjęcie decyzji o zmianie zatrudnienia (29%) wskazuje strach przed zmianą. Mimo tytanicznej pracy wykonywanej przez kobiety każdego dnia w celu podołania wszystkim spoczywającym na nich obowiązkach, dla 23% z nas to właśnie brak wiary w siebie stanowi główny hamulec powstrzymujący przed dążeniem do polepszenia własnej sytuacji zawodowej. Jest to pewien paradoks: chociaż badanie wykazało, że przetrwanie pandemii kobiety zawdzięczają swojej wewnętrznej sile, jednocześnie to brak wiary w siebie jest dla nich główną barierą do zmiany miejsca zatrudnienia czy branży.

 

 

Fragment raportu:

 

Metodologia - jak wykonaliśmy badanie?

 

Raport oparty jest na wynikach ankiety internetowej (CAWI) przeprowadzonej przez SW Research w maju 2021 r. na grupie 1038 Polek w wieku 25-65 lat. Zmiennymi kontrolnymi były wiek respondentek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Zmienna w postaci województwa, w którym mieszkają respondentki, nie okazała się kluczowa dla naszego badania. Informacje przedstawiane w raporcie opierają się również na desk research literatury, dotyczącej poszczególnych poruszanych w nim tematów oraz analizie danych zastanych. Dane pojawiające się w raporcie zostały zaokrąglone do liczb całkowitych. Ponadto, część pytań sformułowana została jako pytania wielokrotnego wyboru, w związku z czym “%” odnosi się do odsetka wskazań danej odpowiedzi w całej badanej grupie. Przedstawione w raporcie rekomendacje opierają się na analizie danych zebranych w ramach ankiety oraz na spotkaniu konsultacyjnym przeprowadzonym 24 czerwca 2021 r. z gronem eksperckim, reprezentującym sektor publiczny i prywatny. Zostały one, po spotkaniu, ponownie zweryfikowane i uzupełnione przez biorących udział w procesie konsultacji ekspertki i eksperta.

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa