Warsaw Watch - edycja 2 - Styl urządzenia mieszkania
Warsaw Watch - edycja 2 - Styl urządzenia mieszkania
16/10/2012

Raport na temat stylu urządzenia mieszkania i stosunków sąsiedzkich w Warszawie

To, w jaki sposób będzie urządzone i wyposażone mieszkanie, w którym mieszkamy w dużej mierze zależy od tego, z kim je zamieszkujemy. Zdecydowana większość respondentów mieszkających z rodzicami deklarowała, że decyzję o urządzeniu mieszkania podejmowali wszyscy domownicy. Respondenci mieszkający w mieszkaniu partnera/partnerki decyzję o jego urządzeniu podejmowali wspólnie z drugą połową. Spośród osób mieszkających we własnych domach lub mieszkaniach niemal 1/3 deklarowała, że sami decydowali o wyglądzie i wyposażeniu mieszkania, a 1/2 konsultowała ten aspekt z partnerem. Jedynie 1/4 respondentów uważa, że ich mieszkanie jest urządzone w jakimś stylu. Z odpowiedzi respondentów wyłania się obraz różnych gustów. Nieco więcej respondentów wybrało styl tradycyjny (35% - suma odpowiedzi) niż nowoczesny (31%). Nieco więcej wybrało styl industrialny, surowy od przytulnego (47% do 40%). Respondenci preferowali prosty styl (46%), zamiast oryginalnego, wyszukanego (31%),podobnie badani woleli by mieszkanie urządzone w stonowanych barwach (39%), zamiast kolorowego (27%).

 

Fragment raportu:

Metodologia

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10 - 27 lipca 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 532 mieszkańców Warszawy i okolic w wieku 16-44. Do danych z próby zastosowano wagi analityczne korygujące łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania w miejscowościach respondentów. Operatem losowania byli mieszkańcy Warszawy i okolic w wieku 16-44. zarejestrowani w panelu internetowym StudentsWatch.pl Łącznie wysłano 2100 zaproszeń do badania, na które odpowiedziało 532 panelistów StudentsWatch.pl - response rate wyniósł 25,4% Kwestionariusz wywiadu składał się z 35 pytań i został opracowany przez StudentsWatch sp. z o.o.

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz