Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej - bariery
Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej - bariery
06/11/2012

Głównym celem projektu było zbadanie  wiedzy na temat procesu cyfryzacji, nadziei i obaw jakie respondenci wiążą z jej wprowadzeniem.

Badanie pokazuje jakie kompetencje cyfrowe są najczęściej wymienianie, a jakie stanowią problem dla respondentów

Badanie ujawnia też, kto chciałby wziąć udział w projekcie edukacyjnym dotyczącym cyfryzacji oraz które grupy społeczne, zdaniem respondentów, najbardziej potrzebują takiej edukacji

Kolejnymi kwestiami było badanie zainteresowania ucyfrowieniem dwóch dziedzin: administracji publicznej oraz publicznej służby zdrowia

 

Fragment raportu:

Metodologia

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-22 sierpnia 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research

Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 739 Internautów w wieku 16-49 lat. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl. Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji Polaków w wieku 16-49 pod względem łącznego rozkładu płci i kategorii wiekowych. Błąd statystyczny w badaniu nie przekracza 3,7 p. procentowego dla całej próby oraz 5,2 p. procentowego osobno dla populacji kobiet i mężczyzn

Kwestionariusz wywiadu składał się z 20 pytań badawczych i został opracowany wspólnie przez agencje OnBoard PR i SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu "3S" zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz