Postrzeganie demokracji w Polsce - raport dla Amnesty
Postrzeganie demokracji w Polsce - raport dla Amnesty
05/06/2013

Ankieta miała na celu zbadanie oceny systemu demokratycznego  oraz opinii na temat tajnych więzień CIA w Polsce

W badaniu zapytano się każdego o ocenę funkcjonowania demokracji w Polsce. Opinie rozłożyły się w większości po stronie dobrej oceny demokracji (51%), ale w zdecydowanej większości (ponad 80%) respondentów bardzo źle oceniło kulturę polityczną w Polsce, również słabo oceniany jest poziom udziału obywateli w życiu politycznym (ponad 60% negatywnych wskazań).

Ciekawa jest opinia Polaków o przestrzeganiu w Polsce konstytucji i praw człowieka. Większość (57%) twierdzi, że konstytucja jest w Polsce przestrzegana, lecz aż 67% respondentów słyszało o jej łamaniu w Polsce, a aż 16% deklaruje, że sami doświadczyli naruszeń przepisów konstytucji. Respondenci zapytani czego dotyczyły te naruszenia w większości wskazują na takie sfery jak: swobody obywatelskie, wymiar sprawiedliwości, czy łamanie przepisów przez administrację rządową.

Badanie opinii o tajnych więzieniach CIA pokazuje jednak, że Polacy przywiązani są do demokratycznych zasad. Co ważne zdecydowana większość respondentów słyszała o sprawie (80%). 82% zapytanych osób uważa, że sprawa tajnych więzień CIA w Polsce powinna zostać wyjaśniona. Aż 78% stwierdziło, że osoby odpowiedzialne za złamanie konstytucji i naruszenie praw człowieka w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce powinno się pociągnąć do odpowiedzialności karnej. 59% osób stwierdza, że nie powinno się utajniać informacji o śledztwie w sprawie tajnego więzienia CIA w Polsce.

 

Fragment raportu:

Metodologia

Badanie przeprowadzono w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) na panelu internetowym SWPanel/.StudentsWatch przez agencję SW Research na próbie 1618 osób w wieku 16-65 lat. Próba badawcza miała charakter losowy. Kwestionariusz wywiadu składał się z 26 pytań badawczych i był uzupełniony o pytania demograficzne. 

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz