Raport

Motywacje wyboru studiów
11/06/2018
Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat czynników wpływających na wybór kierunku studiów

Celem badania było określenie motywacji wyboru kierunku studiów.

 

 

Najważniejsze wnioski

 

 

  • Co piąty badany to student kierunku ekonomicznego/ prawniczego, niewiele mniejszy odsetek studiuje na kierunku przyrodniczym/ matematycznym/ statystycznym. W większości studenci wybierają studia stacjonarne (76%) oraz uczelnie publiczne (86%). Wśród badanych studentów największa grupa to studenci trzeciego roku (27%).
  • Najważniejszy dla badanych argument przy wyborze uczelni to kierunku, jakie oferuje (41%). Niewiele mniejszy odsetek kieruje się swoimi zainteresowaniami (38%), a co trzeci ? lokalizacją uczelni. Częściej niż co piąty ankietowany zwraca uwagę na prestiż uczelni.
  • Dla dwóch na trzech respondentów istotna jest przy wyborze charakter studiów (niepubliczne/ publiczne).
  • WPonad połowa ankietowanych porównywała koszty czesnego na rożnych uczelniach.
  • Przy wyborze kierunku studiów badani kierują się głównie swoimi zainteresowaniami (62%). Ponad 40% ankietowanych zwraca jednak uwagę na późniejsze oferty na rynku pracy, a 37% sprawdza program studiów.

 

 

 

RAPORT:

 

 

  

Opis Metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15.05-16.05.2018 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 152 ankiet z osobami, które studiują (N=113) lub skończyły szkołę średnią i wybierają się na studia (N=39).
<< Wstecz

Masz pytania? Napisz do nas:

Kontakt

Zadzwoń tel.: +48 533 987 335
tel.: +48 22 585 15 80
Fokusownia tel.: +48 535 987 102
Kontakt dla mediów tel.: +48 533 987 336
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa