Motywacje wyboru studiów
Motywacje wyboru studiów
11/06/2018

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat czynników wpływających na wybór kierunku studiów

Celem badania było określenie motywacji wyboru kierunku studiów.

 

Najważniejsze wnioski

1) Co piąty badany to student kierunku ekonomicznego/ prawniczego, niewiele mniejszy odsetek studiuje na kierunku przyrodniczym/ matematycznym/ statystycznym. W większości studenci wybierają studia stacjonarne (76%) oraz uczelnie publiczne (86%). Wśród badanych studentów największa grupa to studenci trzeciego roku (27%).

2) Najważniejszy dla badanych argument przy wyborze uczelni to kierunku, jakie oferuje (41%). Niewiele mniejszy odsetek kieruje się swoimi zainteresowaniami (38%), a co trzeci ? lokalizacją uczelni. Częściej niż co piąty ankietowany zwraca uwagę na prestiż uczelni.

3) Dla dwóch na trzech respondentów istotna jest przy wyborze charakter studiów (niepubliczne/ publiczne).

4) Ponad połowa ankietowanych porównywała koszty czesnego na rożnych uczelniach.

5) Przy wyborze kierunku studiów badani kierują się głównie swoimi zainteresowaniami (62%). Ponad 40% ankietowanych zwraca jednak uwagę na późniejsze oferty na rynku pracy, a 37% sprawdza program studiów.

 

Fragment raportu:

 
Opis Metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15.05-16.05.2018 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 152 ankiet z osobami, które studiują (N=113) lub skończyły szkołę średnią i wybierają się na studia (N=39).

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz