Młodzi na rynku pracy 2012
Młodzi na rynku pracy 2012
28/02/2012

Ponad trzy czwarte młodych Polaków  przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy poszukiwało pracy.

Co więcej, prawie połowa z nich to osoby aktualnie pracujące. Jedynie co dziesiąta osoba nie jest aktywna zawodowo (nie pracuje, ani nie poszukiwała pracy).

Czy aktualnie pracujesz lub poszukiwałeś pracy

Dla populacji aktualnie pracujących wykonano porównanie 19 aspektów pracy pod względem ich stopnia dopasowania do aktualnego miejsca pracy oraz poziomu istotności tego aspektu dla wykonywanej pracy. W efekcie uzyskano dwuwymiarowy wykres, w którym rozmieszczono poszczególne aspekty według średnich ocen respondentów.;

Aspekty, które są istotne, ale które nie występują w większości miejsc pracy to przede wszystkim stabilność i spokój, a więc: wysoka płaca, brak napięć i stresów, możliwość rozwoju zawodowego i bezpieczeństwo socjalne.

Z kolei wśród ważnych elementów, które pracodawcy, zdaniem badanych, zaspokajają to: dogodne godziny pracy, duża samodzielność w pełnieniu obowiązków, tempo pracy dostosowane do możliwości i co ciekawe (w kontekście stresu i napięć), miła atmosfera. Można jednak przypuszczać, ze przyjazne relacje dotyczą bardziej współpracowników, podczas gdy stres ma miejsce na linii pracownik-pracodawca.

 

Dopasowanie cechy do miejsca pracy

 

Dla osób pracujących przeprowadzono również analizę czynników wpływających na poziom zadowolenia z pracy. Mimo ogólnego wysokiego poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy (deklaracja na poziomie 72%), zidentyfikowano te aspekty, które mają istotny wpływ na poziom satysfakcji.  Do analizy posłużono się modelem regresji liniowej ze zmienną  objaśnianą ?poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy? oraz poziomem dopasowania 19 aspektów do obecnie wykonywanej pracy jako zmiennymi objaśniającymi.

W jakim stopniu jesteś zadowolony z obecnie wykonywanej pracy

 

Uzyskano bardzo dobry wskaźnik dopasowania modelu do danych (R2=0,33) oraz zidentyfikowane zmienne, które mają najsilniejszy wpływ na poziom satysfakcji z wykonywanej pracy.

W pierwszej trójce znalazły się takie elementy jak: wysoka płaca, miła atmosfera (współpracownicy) oraz możliwość rozwoju osobistego. Co ciekawe, poprzednio wskazywane aspekty określane jako ważne, ale niedopasowane, tj. bezpieczeństwo socjalne i możliwość rozwoju zawodowego nie przesądzają o poziomie zadowolenia z pracy.

Zmienne wpływające pozytywnie na poziom zadowolenia z wykonywanej pracy

 

Fragment raportu:

Metodologia

Badanie zostało zrealizowane przez firmę StudentsWatch sp. z o.o.  na losowej próbie 2014 panelistów wieku 16 - 36 należących do serwisu StudentsWatch.pl w dniach 9-16 lutego 2012 r. Do danych zastosowano wagi populacyjne dla łącznego rozkładu płci i wieku populacji Polaków, co pozwala uogólniać wyniki na populację Polaków w wieku 16-36 lat.

Głównym celem badania było zbadanie sposobów poszukiwania pracy, postaw wobec obecnej i przyszłej pracy, oczekiwania wobec wynagrodzeń i określenie najważniejszych elementów miejsca pracy.

Kwestionariusz powstał we współpracy autorów serwisu z głównymi pomysłodawcami projektu - grupą użytkowników serwisu StudentsWatch.pl

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz