Jak życzliwy doktor House - Raport weterynaryjny
Jak życzliwy doktor House - Raport weterynaryjny
07/05/2013

Opinia i oczekiwania właścicieli zwierząt wobec lekarzy weterynarii

"Jak życzliwy doktor House" to pierwszy w Polsce projekt, który w tak kompleksowy sposób bada najważniejsze aspekty opieki i troski o domowe zwierzęta. Do realizacji projektu wybrano metodę internetowych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) nie tylko ze względu na szybkość realizacji oraz możliwość dotarcia do zróżnicowanych kategorii respondentów zamieszkujących różne klasy wielkości miejscowości. Ważnym uzasadnieniem tego wyboru było skupienie się na tematach problematycznych, trudnych do zbadania tradycyjnymi metodami. Można powiedzieć, że badanie składało się z trzech powiązanych ze sobą komponentów. Pierwszym z nich były źródła wiedzy o opiece nad zwierzęciem, zarówno w kontekście codziennej opieki, jak i opieki w trakcie choroby zwierzęcia. Drugim ważnym elementem, był społeczny wizerunek zawodu weterynarza, jego roli w opiece nad zwierzęciem O badaniu - metoda oraz oczekiwania względem jego pracy. Dokładnej analizie poddano relacje między właścicielem zwierzęcia a weterynarzem - zbadano stosunek do zaleceń lekarzy weterynarii, stopień w jakim właściciele się do nich stosują, w jaki sposób reagują, gdy zalecona terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Poruszono również bardzo delikatne kwestie związane z decyzją o eutanazji zwierzęcia i możliwymi reakcjami właścicieli na taką propozycję ze strony weterynarza, a także zapytano o ewentualne dodatkowe wydatki w sytuacjach wyższej konieczności związanej z leczeniem swojego zwierzęcia.

 

Fragment raportu:

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone między 5 a 8 lutego 2013 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na autorskim oprogramowaniu "3S" zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl. Próba badawcza miała charakter losowy i została dobrana z panelu StudentsWatch.pl. Do udziału w badaniu zaproszono osoby, które ukończyły 18 lat. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w badaniu było posiadanie przynajmniej jednego zwierzęcia domowego (pies, kot, gryzoń, ryby akwariowe, ptak ozdobny). Zebrano łącznie 977 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a maksymalny błąd statystyczny oszacowań w badaniu nie przekraczał 3,2 pkt. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 19 pytań badawczych, które zostały opracowane przez On Board PR przy konsultacji z agencją badawczą i ekspertami, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie.

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz