Bóle kręgosłupa Polaków
Bóle kręgosłupa Polaków
08/08/2016

Raport z badania o bólach kręgoslupa

Główne wnioski

Bóle pleców dotyczą częściej badanych z najstarszych grup wiekowych oraz częściej kobiety niż mężczyzn. 45% ankietowanych odczuwa ból pleców od maksymalnie 5 lat, a 29% boryka się z tym problemem dłużej. Najczęściej bóle pleców towarzyszą badanym parę razy w tygodniu (35%) lub w miesiącu (29%), a w 26% przypadków nawet codziennie. Częstotliwość odczuwania bólów pleców zwiększa się wraz z wiekiem ? w grupie powyżej 60 roku życia codziennie odczuwa je ponad 40% badanych. Również wśród kobiet widać większy odsetek skarżących się na bóle pleców każdego dnia. Nasilenie bólu u ankietowanych zazwyczaj ma związek z wysiłkiem fizycznym (dźwiganiem ciężkich przedmiotów, aktywnością fizyczną), ale również statycznym trybem pracy, czy też jest wynikiem stresu. Wśród przyczyn odczuwania bólu w okolicach kręgosłupa respondenci wymieniali również schorzenia i zwyrodnienia kręgosłupa oraz nieprawidłową postawę. Wedle ankietowanych ból pleców ustępuje najczęściej po krótszym lub dłuższym odpoczynku.

 

Fragment raportu:

Metodologia

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17.12-23.12.2015 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowych SW Panel. Próba badawcza miała charakter losowy i była reprezentatywna względem kluczowych zmiennych demograficznych. Łącznie zebrano 1011 wywiadów. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW RESEARCH na podstawie zagadnień dostarczonych przez agencję PR Compress.

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz