Barometr Nastrojów Polaków (13) - nowe obostrzenia
Barometr Nastrojów Polaków (13) - nowe obostrzenia
03/11/2020

¾ Polaków uważa, że kościoły i inne obiekty kultu religijnego powinny być objęte większymi obostrzeniami

¾ Polaków uważa, że kościoły i inne obiekty kultu religijnego powinny być objęte większymi obostrzeniami (Top 2 Boxes – 74%), a prawie 2/3 respondentów jest zdania, że osoby wracające z zagranicy powinny przechodzić obowiązkową kwarantannę (Top 2 Boxes – 64%). 

Obecnie w związku z epidemią Polacy najbardziej obawiają się o niewydolność służby zdrowia (60%, Pomiar XII – 43%), możliwość zarażenia się koronawirusem bliskich (54%, Pomiar XII – 42%) i wzrost cen usług i produktów (44%, Pomiar XII – 41%).

Najczęściej wskazywane przez Polaków środki bezpieczeństwa przed koronawirusem to częste i dokładne mycie rąk (84%, Pomiar XII – 73%), korzystanie z maseczek ochronnych, jeśli wychodzą z domu (82%, Pomiar XII – 59%) oraz korzystanie z płynów dezynfekujących i środków odkażających (74%, Pomiar XII – 62%).

W obecnej sytuacji odnotowywania wzrostów zachorowań ¾ aktywnych zawodowo Polaków, którzy nie pracują zdalnie w pełnym wymiarze, chciałaby pracować zdalnie (75%). W pełnym wymiarze chciałoby pracować 30%, 17% w niepełnym wymiarze, a 28% chciałoby pracować zdalnie, ale charakter ich pracy na to nie pozwala.

45% Polaków (Pomiar XII – 40%) prognozuje, że kolejne miesiące epidemii będą mieć negatywny wpływ na budżet ich gospodarstwa domowego. Prawie połowa respondentów (48%, Pomiar XII – 53%) przewiduje, że ich budżet domowy nie ulegnie zmianie w stosunku do ich dochodów i wydatków przed wybuchem epidemii.

Ośmiu na dziesięciu Polaków przewiduje, że zaszczepienie się na koronawirusa będzie możliwe w Polsce nie wcześniej niż za 3 miesiące (81%, Pomiar XII – 81%).  Obserwujemy wzrost odsetka osób, którzy przewidują, że nie odnotujemy w Polsce żadnych nowych przypadków zachorowań na COVID-19 nie wcześniej niż za 3 miesiące (89%, Pomiar XII – 85%).
 

 

 

Fragment raportu:

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-23.10.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W badaniu zebrano 1021 ankiet z reprezentatywną próbą grupy Polaków. Badanie ma charakter cykliczny, prezentowane wyniki pochodzą z Pomiaru XIII.

Pobierz raport

i uzyskaj darmową prenumeratę kolejnych wyników badań

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby pobrania raportu jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych, w celach przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz w celach analitycznych.

<< Wstecz