Aktualności

Zmiany klimatu – jak duży problem widzą w nich Polacy? - EKObarometr
26/01/2023

Skutki zmian klimatu stają się coraz bardziej widoczne, a doświadczać ich możemy już również na poziomie lokalnym. W najbliższych latach postępujące zmiany oraz degradacja środowiska naturalnego będą stanowić jedno z największych wyzwań dla współczesnego świata.

 

Świadomość społeczna w tej kwestii rośnie. Jak wynika z 4 edycji „EKObarometru” przeprowadzonego przez Agencję SW Research, już 8 na 10 Polaków postrzega zmiany klimatyczne jako istotny problem.

Świadomość Polaków dotycząca istotności problemu postępujących zmian klimatycznych jest wysoka – 82% z nich postrzega je jako raczej lub zdecydowanie istotny problem. Przeciwnego zdania jest tylko co dziesiąty badany. Wysoka świadomość problemu widoczna jest wśród wszystkich Polaków niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania, jednak to kobiety (84%), osoby najstarsze (85%) oraz mieszkańcy miast o wielkości 100-500 tys. (83%) częściej niż pozostali postrzegają zmiany klimatu jako istotny problem.

Wynik mówiący o tym, że niemal 82% naszego społeczeństwa postrzega problem zmian klimatycznych jako raczej ważny i zdecydowanie ważny pokazuje, że świadomość zagrożenia jest bardzo wysoka. Wysoki odsetek deklaracji, że zmiana klimatu jest istotnym problemem, świadczy o tym, że edukacja klimatyczna działa i to zjawisko napawa optymizmem. – komentuje Sylwia Jedyńska, Sustainability Manager Group One.

W kontekście aktywizowania obywateli do działań na rzecz ochrony klimatu istotną rolę mogą odgrywać władze lokalne. Jest to jeden z podmiotów, który ma możliwość wspierania i propagowania inicjatyw ekologicznych w lokalnym środowisku. Ponad 1/3 Polaków deklaruje jednak, że nie monitoruje w mediach władz lokalnych pod kątem rozpowszechniania przedsięwzięć ekologicznych (36%). Jedna na pięć osób robi to przynajmniej kilka razy w tygodniu, a ponad 40% badanych przynajmniej raz na miesiąc lub rzadziej. Wyższy stopień zaangażowania w monitorowanie władz lokalnych i wspieranych przez nie inicjatyw pro-ekologicznych widoczny jest przede wszystkim wśród mężczyzn, osób najmłodszych (18-24 lata) oraz mieszkańców wsi.

 

W dobie silnie postępujących zmian klimatycznych i degradacji naszego środowiska świadomość działań proekologicznych prowadzonych przez lokalne władze jest bardzo ważna. Niestety wyniki badania wskazują, że za rzadko tym się interesujemy i nie monitorujemy takich akcji. Warto bardziej nagłaśniać, promować, wspierać i inicjować takie eko przedsięwzięcia. – dodaje Robert Sadowski, Digital Marketing Manager Newspoint.

 

Nota metodologiczna:
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1583 wywiady. Badanie zostało realizowane w dniach 13.10-19.10.2022 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Pełny raport z IV fali badania jest do pobrania na stronie internetowej agencji Badań Rynku i Opinii SW Research w zakładce „Raporty” (https://swresearch.pl/raporty).

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa