Zielono w biurze - EKObarometr
Zielono w biurze - EKObarometr
29/08/2023

Każdego dnia spotykamy się z działaniami prowadzonymi na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez komunikaty w mediach, w przepisach regulowanych przez ustawy, czy opisach na produktach spożywczych. Czy ma ona również znaczenie w kontekście pracy biurowej? Jak jest postrzegana przez organizacje i ich pracowników?

 

Tym i kilku innym zagadnieniom z zakresu proekologicznych postaw w organizacjach postanowiła przyjrzeć się Agencja Badawcza SW Research wraz z firmą doradczą Nuvalu Polska wraz, przeprowadzając ogólnopolskie badanie na grupie pracowników biurowych z różnych branż.

DZIAŁANIA NIE IDĄ W PARZE Z EDUKACJĄ
Wyniki badania „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” pokazują, że blisko 78% pracowników zauważa działania firmy prowadzone na rzecz ekologii i dbania o środowisko. W tym aż 62% badanych potwierdza, że są to jedynie pojedyncze inicjatywy. Znaczna część firm (22%) nie prowadzi żadnego rodzaju inicjatyw proekologicznych.

 

ekologiczna firma - badanie opinii

 

Firmy robią wciąż za mało na rzecz zrównoważonego rozwoju albo ich działania nie są wystarczająco widoczne wśród pracowników. To wielki błąd, ponieważ budowanie świadomości oraz wdrażanie ekologicznych praktyk mogą znacząco wpływać na wizerunek firmy jako pracodawcy. Organizacje dbające o środowisko i podejmujące działania na rzecz ochrony przyrody są często postrzegane jako bardziej nowoczesne, odpowiedzialne społecznie i atrakcyjne dla potencjalnych pracowników.

OSZCZĘDNOŚCI I ESTETYKA
W czołówce inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz ekologii i jednoczesnego zmniejszania kosztów są: wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup pojemników do segregacji śmieci, czy zakup sprzętu klasy A+ / A++ / A+++. Te inicjatywy nie tylko przyczyniają się do oszczędności finansowych, ale także pozwalają organizacjom wzmocnić swoją odpowiedzialność ekologiczną. Pozytywnie wpływają na środowisko oraz zaangażowanie w działania proekologiczne, jednocześnie są coraz bardziej doceniane zarówno przez klientów, jak i pracowników, co może przekładać się na większą lojalność wobec firmy. 

 

jakie akcje  eko podejmuje firma - wykres

 

Kolejną inicjatywą wdrażaną przez organizacje, która jest zauważana przez pracowników, jest umieszczanie roślin i tworzenie terenów zielonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielone obszary w biurze poprawiają jakość powietrza, przyczyniając się do redukcji zanieczyszczeń, absorbują hałas, co wpływa na zmniejszenie poziomu stresu, poprawiają koncentrację w miejscu pracy i przyczyniają się do lepszego samopoczucia pracowników. A skoro mowa o lepszym samopoczuciu, to warto w tym miejscu przyjrzeć się wpływowi działań proekologicznych inicjowanych w biurach, wpływających na satysfakcję z pracy pracowników.

SATYSFAKCJA Z PRACY – Love Your Work (LYW) vs EKOLOGIA
Przeprowadzone w pierwszej połowie br. przez Nuvalu Polska ogólnopolskie badanie Love Your Work (LYW – https://nuvalu.pl/badanieloveyourwork/) wskazało kluczowe czynniki z szeregu wielu, mające wpływ na stosunek pracowników biurowych do pracy i pracodawcy. Obecne badanie „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” zostało ukierunkowane wyłącznie na aspekty proekologiczne, mogące również potencjalnie oddziaływać na ocenę pracowników. Ponownie zadano badanym 3 kluczowe pytania:

  • Polecił(a)bym swojemu/ej znajomemu / znajomej biuro, w którym pracuję
  • Polecił(a)bym swojego pracodawcę znajomemu / znajomej (employee eNPS)
  • Kocham swoją pracę


Uzyskane wyniki są dowodem, że ponad 40% pracowników biurowych nie jest zadowolonych ze swojego miejsca pracy ani swojego pracodawcy w kontekście podejmowanych inicjatyw na rzecz ekologii. Zaledwie 25% badanych poleciłoby swojego pracodawcę, tyle samo deklaruje, że kocha swoja pracę. Niewiele mniej – 24% badanych jest skłonna polecić swoje biuro.
Zmniejszenie liczby niezadowolonych pracowników wymaga zrozumienia przez organizację ich potrzeb i oczekiwań również w kontekście edukacji i aktywizacji w działania proekologiczne. Dbając o ekologię w miejscu pracy, pracodawca pokazuje, że firma troszczy się o przyszłość planety, ale też o swoich pracowników.

 

satysfakcja polskich pracowników z pracy

 

SILNY WPŁYW PRZESTRZENI
Na etapie analiz, spośród wszystkich zadanych pytań osobom badanym, wyodrębniono 3 mające bardzo silny wpływ na wskaźnik zadowolenia z pracy – Love Your Work. Optymalizacja przestrzeni pod kątem komfortu pracy jest kluczowym działaniem wpływającym na zadowolenie pracowników – w tym zakresie zawarte zostały systemy i rozwiązania mające wpływ na bezpośrednie i fizyczne odczucia pracowników, jak cyrkulacja powietrza i komfort akustyczny. Drugi czynnik składający się z więcej niż jednego pytania to podstawowe działania z zakresu oszczędzania energii. Są to aktywności ściśle powiązane z ekonomizacją firmy, czyli stosowanie energooszczędnych sprzętów i żarówek oraz segregacja śmieci – jest to działanie zauważane przez pracowników i jednocześnie mające silny wpływ na pozytywną ocenę pracodawcy.

Najsilniejszy wpływ ma jednak czynnik odpowiadający na stwierdzenie: „Moim zdaniem pracodawca w ogóle nie dba o ekologię”. Firmy, które nie przywiązują dużej wagi do działań proekologicznych, mogą odczuwać brak zrozumienia ze strony pracowników, którzy coraz częściej dostrzegają konieczność dbania o środowisko. Pracownicy, którym zależy na ekologii i odpowiedzialności społecznej, mogą czuć się mniej zaangażowani i zmotywowani, jeśli widzą, że ich firma nie podejmuje odpowiednich działań w tej dziedzinie. Warto zatem, aby organizacje zbadały stanowisko pracowników w tych kwestiach i podjęły ryzyko związane z wprowadzaniem odpowiednich zmian.

PRACODAWCA OCENIANY WYŻEJ NIŻ BIURO
Badania wykazują, że tylko 21% pracowników dobrze mówi o swojej firmie w kontekście zaangażowania w działania na rzecz ekologii, ponad 41% opiniuje je negatywnie. Jeszcze słabiej pod kątem rozwiązań proekologicznych ocenione zostały same biura – blisko 49% badanych potwierdza, że przestrzenie, w których pracują, nie posiadają rozwiązań proekologicznych. Taki wynik świadczy o brakach, jakie istnieją w organizacjach i jednocześnie o ogromnym potencjale, który drzemie w poprawie tej oceny poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

jak oceniamy firmę pod kątem ekologii

 

NA BAKIER Z CERTYFIKATAMI
Wyniki badania wskazują, że 64% pracowników nie zna żadnego terminu i pojęcia związanego ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Termin CSR czy ESG funkcjonują już od wielu lat i są podstawą w budowaniu strategii organizacji, uwzględniającej aspekty środowiskowe. Nawet w przypadku tak szablonowych terminów badanie wykazuję, że są one znane tylko 10% badanym. Uzyskane informacje z analizy EKObarometru są zatem niepokojące i sygnalizują istotne wyzwania w zakresie budowania świadomości ekologicznej w miejscu pracy wielu organizacji. Czyny i działania są ważniejsze niż słowa. Jestem zdania, że zrozumienie terminologii i pojęć związanych z ekorozwojem jest kluczowe dla skutecznego zaangażowania pracowników w inicjatywy proekologiczne w organizacji. Dlatego ważne jest, aby firmy aktywnie promowały kulturę zrównoważonego rozwoju i ekologiczne podejście do biznesu – mówi Bartosz Kozieł, Członek Zarządu Nuvalu Polska

 

niska świadomość ekologiczna polaków - badanie

 

MISJA EDUKACYJNA?
Promowanie działań proekologicznych to dziś jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi się mierzymy. Wciąż jednak nie jest to popularna praktyka w wielu miejscach, w tym także w środowisku biznesowym. Propagowanie działań na rzecz ekologii nie tylko przyczynia się do ochrony naszej planety, ale może także tworzyć korzystne warunki pracy i wpływać pozytywnie na zadowolenie pracowników, ich motywację i efektywność. Ponad 35% firm nadal nie podejmuje tego typu działań, 7% firm robi to jedynie raz na kilka lat. To nie tylko utrudnia osiągnięcie celów ekologicznych, ale także odbija się na naszej zdolności do tworzenia przyjaznych i zdrowych środowisk pracy.

 

dzialania proekologiczne firm - badanie

 

DORADCY NAJMNIEJ NIEZADOWOLENI
Pracownicy z sektorów doradztwa, usług prawnych i finansowych najwyżej oceniają swoich pracodawców oraz swoje biura, aczkolwiek ocena i tak pozostaje ujemna (wskaźnik LYW = -11,7). Najmniej usatysfakcjonowaną grupą zawodową są pracownicy z branż sprzedaży i marketingu (wskaźnik LYW = -48,6) oraz logistyki (wskaźnik LYW = -34,7). Pracownicy ostatniej wymienionej grupy oceniają bardzo nisko również swoich pracodawców i biura, w których pracują.
Dane dotyczące satysfakcji pracowników z różnych branż wskazują na potrzebę zwrócenia większej uwagi na proekologiczne postawy pracowników z branży sprzedaży i marketingu. Pracodawcy powinni aktywnie działać na rzecz zapewnienia im odpowiednich warunków oraz wsparcia, aby tworzyć bardziej zrównoważone ekologicznie i satysfakcjonujące środowisko pracy.

 

poziom satysfakcji firmy

 

W dalszej części raportu Nuvalu Polska „EKOBAROMETR – ZIELONO W BIURZE” zawarte zostały szczegółowe wyniki dotyczące ocen pracowników z różnych branż na temat inicjatyw, jakości biur oraz podnoszenia świadomości w kontekście ekologii.

Warto podkreślić, że ekologia w biurze nie dotyczy jedynie segregacji odpadów czy oszczędzania energii. To także inwestowanie w zielone technologie, promowanie świadomego korzystania z zasobów czy wspieranie inicjatyw społecznych związanych z ochroną środowiska.

Dlatego podejmowanie działań proekologicznych w miejscu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Zwiększa to zadowolenie z wykonywanej pracy, buduje pozytywny wizerunek firmy oraz wpływa na ogólny poziom zaangażowania i efektywności zespołu. Dbając o ekologię, tworzymy lepsze warunki pracy i środowisko dla nas samych oraz przyszłych pokoleń.


Pełna wersja raportu do pobrania: https://ekobarometr.nuvalu.pl/

 

<< Wstecz