Zielona zmiana w branży opakowań – czy Polacy są gotowi?
Zielona zmiana w branży opakowań – czy Polacy są gotowi?
15/12/2022

Czy Polacy są gotowi na wprowadzenie zmian w branży opakowań? Agencja SW Research zapytała o to w 4 edycji „EKOBarometru”.

Rozbudowany system kaucyjny w Niemczech czy zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach we Francji to przykłady działań podejmowanych przez państwa Europy Zachodniej w trosce o stan środowiska naturalnego.

 

opakowania vs ekologiczne materiały - wykres

 

Większość Polaków dostrzega wartość, jaką niesie za sobą zwrot ku ekologii w branży opakowań i docenia firmy wprowadzające bardziej ekologiczne rozwiązania. Ponad połowa badanych uważa, że rodzaj surowca zastosowanego w opakowaniach, w jakie marka pakuje swoje produkty, stanowi istotny lub bardzo istotny dowód zaangażowania w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (52%). Za najbardziej ekologiczne materiały opakowań badani uznają papier lub karton (52%) oraz szkło (30%), co może stanowić istotną informację dla polskich przedsiębiorców.

Dziś możemy śmiało powiedzieć, że ekologiczne trendy zastają nas producentów opakowań kartonowych w dobrej sytuacji. Pod tym względem polscy producenci opakowań wyróżniają się pozytywnie na tle branży opakowań w całej Unii Europejskiej. Ekorozwój firm niewątpliwie będzie wyzwaniem najbliższych lat. Do zachodzących zmian z pewnością będą musiały dopasować się przedsiębiorstwa, wprowadzając nowsze i bardziej ekologiczne technologie. – komentuje Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Akomex Group.

 

opakowania a ekologia - badanie opinii

 

Stopniowe odchodzenie od wykorzystywania szkodliwych surowców i zastępowanie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami ma już miejsce we Francji, gdzie wprowadzono zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach. Zwrot ku zielonej zmianie w branży opakowań znajduje swoje poparcie również wśród polskich konsumentów - zdecydowana większość z nich opowiada się za wprowadzeniem podobnych przepisów na krajowym rynku (65%).

 

ekologiczne opakowania - badanie opinii

 

Pomimo tego, że Polacy chętnie wybierają opakowania wykonane z materiałów ekologicznych i opowiadają się za ograniczeniem wykorzystywania opakowań wykonanych z plastiku, nie są skłonni do ponoszenia w związku z tym znacznych kosztów. Prawie 30% badanych nie byłoby w stanie zapłacić więcej za warzywa, owoce czy leki pakowane w bardziej ekologiczne materiały, a 39% respondentów zapłaciłoby cenę wyższą o maksymalnie 10%. Podobne opinie Polaków dotyczą dopłaty do ekologicznych urządzeń i usług – 35% z nich deklaruje, że nie jest na to gotowa, natomiast 41% jest w stanie dopłacić do takiego rozwiązania, jeśli różnica w cenie nie przekroczy 10%.

Polacy chcą dbać o środowisko, ale jednocześnie nie chcą ponosić w związku z tym istotnych obciążeń finansowych. Niemal 65% badanych respondentów jest gotowych wydać więcej pieniędzy na towar przyjazny środowisku. Jednak dla około 40% z nich, nieprzekraczalną barierą jest różnica w cenie wynosząca do 10%. Cena wciąż jest zatem jednym z kluczowych czynników determinujących decyzje zakupowe. – komentuje Emila Biernaciak, redaktorka Enerad.pl

Nota metodologiczna:
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1583 wywiady. Badanie zostało realizowane w dniach 13.10-19.10.2022 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Pełny raport z IV fali badania jest do pobrania na stronie internetowej agencji Badań Rynku i Opinii SW Research w zakładce „Raporty” (https://swresearch.pl/raporty).

<< Wstecz