Zanieczyszczenie powietrza i smog w Polsce
Zanieczyszczenie powietrza i smog w Polsce
01/02/2021

Problem smogu i zanieczyszczenia powietrza oczami Polaków.

Czy zanieczyszczenie powietrza i smog są poważnym problemem w Polsce?

 

Prawie połowa Polaków deklaruje, że tak – wynika z trzeciej edycji badania EKOBAROMETR Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research.


W dobie nieustających niepokojów związanych z pandemią koronowirusa wiele innych kwestii jest marginalizowanych, mimo że mają realny wpływ na nasze życie. Na przykład, zanieczyszczenie powietrza i smog stają się coraz bardziej poważnymi problemami w Polsce. Chcąc poznać opinię Polaków na ten temat, Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research wzbogaciła trzeci pomiar (październik 2020) cyklicznego projektu EKOBAROMETR o kwestie dotyczące zanieczyszczenia powietrza i smogu w Polsce. Ponadto, aby przeanalizować zjawisko w dłuższej perspektywie te same pytania zadano także w cotygodniowym badaniu omnibusowym OmniWatch48 (styczeń 2021).

 

Problem zanieczyszczenia powietrza a miejsce zamieszkania


Z najnowszych danych wynika, że 46% Polaków uważa, że zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania. Odsetek ten od października 2020 roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Mimo tego, zauważalny jest bardzo duży wzrost, aż o 16 p.p., odsetka osób zamieszkujących miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, które uważają zanieczyszczenie powietrza i smog za bardzo poważny problem. Obecnie taką opinię wyraża 37% mieszkańców bardzo dużych miast, a w październiku 2020 roku było to 21%.

 

zanieczyszczenie powietrza - wykres
  
Zdania Polaków dotyczące tego czy zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w Polsce są podzielone. Z pewnością wpływa na to duże zróżnicowanie poziomu zanieczyszczeń w różnych regionach kraju.

Zauważyliśmy znaczącą korelację między wielkością zamieszkiwanej miejscowości, a percepcją zanieczyszczenia powietrza. Odsetek osób wskazujących, że smog i zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania jest znacznie wyższy dla mieszkańców bardzo dużych miast niż wśród osób z mniejszych miejscowości.

 

Smog i zanieczyszczone powietrze a zdrowie

 

Polacy jako skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem najczęściej wskazują podrażnienie gardła, krtani lub tchawicy (34% - październik 2020, 29% - styczeń 2021), podrażnienie spojówek (27%), a także ciągłe zmęczenie (25% - październik 2020, 27% - styczeń 2021). Czterech na dziesięciu badanych nie zauważa negatywnego wpływu smogu na swoje zdrowie i samopoczucie.


W celu ochrony siebie i swoich najbliższych przed zanieczyszczonym powietrzem Polacy najczęściej podejmują się takich działań jak: posiadanie w domu roślin oczyszczających powietrze (30% - październik 2020, 22% - styczeń 2021), pozostawanie w domu, gdy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza jest wysoki (25% - październik 2020, 24% - styczeń 2021), a także unikanie aktywności fizycznej na powietrzu (22% - październik 2020, 23% - styczeń 2021). Odsetek osób, które nie podejmują żadnych działań w celu ochrony przed smogiem wzrósł o 6 p.p. w odniesieniu do wyników z zeszłego roku (33% - październik 2020, 39% - styczeń 2021).
 

smog i zanieczyszczenie powietrza - wykres
 

ochrona przed zanieczyszczeniem

 

Dolegliwości wywołane słabą jakością powietrza w naszym kraju dotyczą części Polaków i wymuszają  podjęcie pewnych kroków, które z jednej strony umożliwią ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem, a z drugiej są uciążliwe w życiu codziennym. Przykładem może być pozostanie w domu, gdy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza jest wysoki, a także unikanie aktywności fizycznej na powietrzu.

 

O projekcie


Projekt EKOBAROMETR to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Badanie ma charakter cykliczny (trackingowy). Prezentowane wyniki pochodzą z Pomiaru III EKObarometru zrealizowanego metodą wywiadów on-line (CAWI) przez SW Research (13-29.10.2020), a także ze styczniowego OmniWatch48 (19-20.01.2021). 

 

Kontakt:
Piotr Zimolzak 
Wiceprezes Zarządu
p.zimolzak@swresearch.pl
tel.: +48 535 987 335

<< Wstecz