Z OBAWĄ PATRZĄC W PORTFEL – JAK EPIDEMIA WPŁYWA NA BUDŻET
Z OBAWĄ PATRZĄC W PORTFEL – JAK EPIDEMIA WPŁYWA NA BUDŻET
07/05/2020

Ponad połowa Polaków (54%) negatywnie ocenia zmianę w budżecie swojego gospodarstwa domowego w wyniku panującej epidemii koronawirusa

Co więcej, rosną obawy o stan gospodarki – 55% obawia się wzrostu cen produktów i usług, a 43% aktywnych zawodowo boi się o swoją pracę.

 

Epidemia koronawirusa sprowadziła na światową gospodarkę ciężkie czasy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy  przewiduje znaczne spowolnienia krajowych gospodarek przy przewidywanym skurczeniu się światowej gospodarki o 3% w 2020 roku. Stosowane środki bezpieczeństwa, w tym tymczasowe zamykanie lokali usługowych, pozostawiają sporą część Polaków bez źródeł dochodów i wpływają negatywnie na kondycję finansową większości przedsiębiorstw.

Jak bardzo zmieniły się obawy Polaków na przestrzeni pomiarów? W porównaniu do Pomiaru II, w Pomiarze III zaobserwowano istotny wzrost osób aktywnych zawodowo, które obawiają się, że  utracą pracę (Pomiar III – 43%, Pomiar II – 37%). Także wśród trzech największych obaw związanych z epidemią koronawirusa, dwie z nich dotyczą finansów. Pierwszą z nich i jednocześnie największą obawą jest wzrost cen produktów i usług (Pomiar III - 55%), podczas gdy w Pomiarze II odsetek dla tej odpowiedzi wynosił 51%, a w Pomiarze I 45%. Drugą obawą finansową jest globalny krach, kryzys finansowy, który obecnie budzi obawę w 47% Polaków (Pomiar II – 44%).

Co ciekawe, istotnie zmalał odsetek osób obawiających się zarażenia SARS-CoV-2 przez swoich bliskich – obecnie boi się tego 50% Polaków, kiedy w Pomiarze II obawiało się tego 59%, a  w  Pomiarze I 61%.

 

obawy związane z epidemią - wyniki badania

 

W obliczu dynamicznie rosnącego bezrobocia na świecie także i w Polce zaczęto obawiać się o ten wymiar gospodarki – zauważa Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research. Wprowadzane wcześniej restrykcje mają swoje wymierne skutki ekonomiczne, które teraz stają się coraz dotkliwsze dla społeczeństwa. To aspekty gospodarcze takie jak utrata pracy, kryzys czy wzrost cen stały się w  oczach Polaków większym zagrożeniem niż sam wirus, który to wszystko spowodował – dodaje Zimolzak.

Obawy Polaków mają wymierne przełożenie na postrzeganie przez nich domowego budżetu. Polacy coraz bardziej martwią się o swoją sytuację finansową – 54% badanych ocenia, że budżet ich gospodarstwa domowego zmieni się w sposób negatywny. Jest to wynik wyższy o 5 punktów procentowych w porównaniu do Pomiaru II. Istotnie spadł odsetek osób uznających, że budżet domowy nie ulegnie zmianie w porównaniu do poprzedniego pomiaru (Pomiar III – 39%, Pomiar II – 44%), a odsetek osób patrzących negatywnie na swoje domowe finanse istotnie wzrósł w  stosunku do Pomiaru II – obecnie wynosi on 35%, kiedy dla Pomiaru II wyniósł on 30%.

 

budżet domowy w pandemii

Polacy szykują się mentalnie na ciężkie czasy. Nawet mimo wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej, z  niepokojem patrzą oni na stan swoich finansów – komentuje Zimolzak. Pomiar III pokazuje, że  starania rządu aby ratować gospodarkę krajową przed negatywnymi skutkami nie są w oczach Polaków wystarczające. Krótkotrwały spokój psychiczny spowodowany wprowadzeniem Tarczy zaczął powoli przemijać. Można się spodziewać, że następne pomiary ukażą jeszcze większe negatywne nastawienie Polaków co do stanu swojego portfela – sugeruje Zimolzak.

 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 29.04-04.05.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W badaniu zebrano 1003 ankiety z reprezentatywną próbą grupą Polaków. Badanie ma charakter cykliczny, prezentowane wyniki pochodzą z trzeciego pomiaru.

Szczegółowe informacje o projekcie

Projekt badawczy „Polacy w czasie epidemii” to cykliczny barometr nastrojów i zachowań konsumenckich w czasie izolacji. Realizowany jest co dwa tygodnie przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza. Pełne raporty z każdej fali badania publikowane są w zakładce „Raporty” (https://swresearch.pl/raporty).

 

Przeczytaj raport 

 

Kontakt:

Piotr Zimolzak 

Wiceprezes Zarządu

p.zimolzak@swresearch.pl

tel.: +48 535 987 335

<< Wstecz