Wysokie zainteresowanie inwestycjami w Warszawie
04/12/2012

 

W rankingu najbardziej popularnych inwestycji warszawskich prowadzi budowa drugiej linii metra, niemal tak samo dobrze znane są: budowa Stadionu Narodowego i modernizacja Dworca Centralnego.

O jakich innych inwestycjach słyszeli warszawiacy i mieszkańcy innych miast? Czy wiedzą na jakim są etapie? Na te pytania odpowiadają wyniki najnowszego badania SW Research – Warszawski Omnibus Lokalny.

W najnowszy Warszawskim Omnibusie Lokalnym przeprowadzony przez agencję SW Research pytano o znajomość warszawskich inwestycji, miejsca, z których docierają informacje o inwestycjach oraz sposoby poruszania się po mieście. Do udziału w badaniu zaproszono mieszkańców Warszawy, warszawskiej strefy podmiejskiej oraz mieszkańców innych miejscowości.

Jeżeli chodzi o zainteresowanie Warszawiaków informacjami związanymi z inwestycjami w stolicy, to wyniki badania pokazały, że zdecydowana większość zapytanych wyraża zainteresowanie tym tematem. Mieszkańcy strefy podmiejskiej (90%) zadeklarowali nieznacznie większe zainteresowanie w porównaniu z warszawiakami (89%). W przypadku osób mieszkających poza strefą podmiejską Warszawy (w tym w innych województwach) zainteresowanie takimi informacjami było mniejsze – deklarowało je 69% osób.

Informacje o inwestycjach w Warszawie najczęściej docierają do badanych przez Internet. Niemal co czwarty badany codziennie dowiaduje się o inwestycjach w stolicy z telewizji, a co piąty z radia. 13% respondentów przyznało, że inwestycje w stolicy są dla nich także tematem codziennych rozmów ze znajomymi.

Ranking najbardziej popularnych inwestycji warszawskich, okazał się być niemal identyczny dla mieszkańców Warszawy, strefy podmiejskiej i mieszkańców innych województw. Najbardziej znaną inwestycją jest budowa drugiej linii metra – słyszało o niej aż 91% warszawiaków, 90% mieszkańców strefy podmiejskiej oraz 84% osób mieszkających poza strefą podmiejską Warszawy lub w innych województwach.

Kolejne miejsce w rankingu zajęła budowa Stadionu Narodowego. Wiedziało o niej
81% Warszawiaków, 82% mieszkańców strefy podmiejskiej, i 78% mieszkańców innych województw. O trzeciej w kolejności inwestycji – modernizacji Dworca Centralnego słyszało 73% warszawiaków, 75% mieszkańców strefy podmiejskiej i 56% mieszkańców innych województw. Pozostałe inwestycje, które znalazły się w rankingu to kolejno: budowa obwodnicy Warszawy, Modernizacja Dworca Wschodniego oraz Modernizacja Dworca Stadion. 

 

Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz, kiedy według planów zostanie ukończona budowa drugiej linia metra?

O innych inwestycjach słyszała mniej niż połowa warszawiaków, były to: budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, budowa wieżowca Libeskind’a oraz rewitalizacja Żoliborza.

Pytanie, które sprawiło pewne problemy dotyczyło znajomości etapu realizacji poszczególnych inwestycji. Najtrafniej odpowiadali mieszkańcy Warszawy, co zapewne wynikało z większego dostępu do aktualnych informacji o inwestycjach. Ponad 90% mieszkańców Warszawy i strefy podmiejskiej (którzy znali przynajmniej jedną inwestycję) trafnie oceniło etapy budowy Stadionu Narodowego, drugiej linii metra oraz modernizacji Dworców: Centralnego, Wschodniego i Dworca Stadion. Połowa Warszawiaków wiedziała także o tym, że budowa wieżowca Libeskind’a znajduje się aktualnie w końcowej fazie.

 

NOTA METODOLOGICZNA

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 25 października do 4 listopada 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI). Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 1047 respondentów, z czego 551 osób stanowili mieszkańcy Warszawy, 110 osób – mieszkańcy warszawskiej strefy podmiejskiej, a 386 – osoby mieszkające poza strefą podmiejską Warszawy lub w innych województwach. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl. Kwestionariusz wywiadu składał się z 30 pytań badawczych i został opracowany przez SW Research. 

__________________________________________________________________________________________

 

SW Research, jest inicjatorem projektu Warsaw Watch, realizowanego wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, celem projektu jest stałe monitorowanie opinii mieszkańców Warszawy, dotyczących Stolicy.

 

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa