Wizerunek matek w oczach pracodawców - wyniki badania
Wizerunek matek w oczach pracodawców - wyniki badania
24/04/2024

Aż 80% ankietowanych uważa, że matki posiadające dzieci wyróżniają się na rynku pracy dzięki wyjątkowym kompetencjom. Ponadto, 82% badanych dostrzega wzrost kompetencji miękkich, takich jak zdolności organizacyjne, empatia czy radzenie sobie ze stresem, które są cenione w wielu branżach.

 

Dla wielu kobiet w Polsce powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej z macierzyństwem może być wyzwaniem oraz wiązać się z dużym stresem i niepewnością . Jak wygląda to z perspektywy pracodawców, rekruterów i specjalistów HR? Jakie widzą korzyści i wyzwania? Odpowiedzi znajdziemy  w raporcie „#MotherEmpower. Wizerunek matek w oczach pracodawców” przygotowanym przez SW Research na zlecenie firmy Bosch. 

Motywacja i wyjątkowe kompetencje 
80% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że istnieją obszary, w których kobiety posiadające dzieci wyróżniają się poprzez swoje kompetencje i umiejętności. Pracodawcy i osoby odpowiedzialne za rekrutację dostrzegają, że doświadczenie rodzicielstwa wspiera rozwój kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy (zgadza się z tym twierdzeniem 82% badanych). Ich zdaniem macierzyństwo umacnia w szczególności zdolności organizacyjne (63%); empatię (59%); umiejętność radzenia sobie ze stresem (54%) i rozwiązywania problemów (52%). 70% respondentów uważa też, że kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem są silnie zmotywowane do rozwoju kariery.

„Z naszych doświadczeń w programie Mother Empower wynika, że wiele mam obawia się momentu powrotu do aktywności zawodowej. Szczególnie, jeśli wiąże się on z koniecznością znalezienia nowej pracy – mimo przygotowanego CV, rozwiniętych kompetencji miękkich i ogromnej motywacji, często czują się w procesach rekrutacji niepewnie. Dlatego zależy nam, aby w kobietach posiadających dzieci umacniać przekonanie, że rynek pracy na nie czeka, a rodzicielstwo może być postrzegane jako mocny punkt w CV” – podkreśliła Katarzyna Nieroda, Senior HR Business Partner w Bosch, mentorka i koordynatorka w programie Mother Empower.

Z badania wynika, że ankietowani widzą pracujące mamy w większości jako osoby zaangażowane, poukładane, pomocne i otwarte.

Balans: cenimy rozwój w różnych sferach życia 84% osób uczestniczących w badaniu uważa też, że praca może mieć pozytywny wpływ na dobrostan psychiczny matek. 

„Zachowanie właściwego balansu między różnymi sferami życia jest ważnym elementem wspierającym dobrostan psychiczny. U każdej osoby może on wyglądać inaczej, ale dla wielu osób aktywność zawodowa stanowi istotną część codzienności. Zauważamy, że często decyzja o powrocie do pracy jest związana z otrzymanym wsparciem. Zdarza się, że najbliższe otoczenie oczekuje, że mama zostanie w domu – my zachęcamy do tego, aby wspierać kobietę w podjęciu decyzji, która pozwoli jej na rozwój. Praca przynosi wyzwania, ale daje też poczucie spełnienia, dlatego w ramach Fundacji Mamo Pracuj wspieramy mamy, które chcą rozwijać karierę i spełniać się w rolach zawodowych” – podkreśliła Anna Łabno-Kucharska, koordynatorka programu mentoringowego Mother Empower z ramienia Fundacji Mamo Pracuj.

Wyzwania
Zdecydowana większość uczestników badania pozytywnie ocenia wprowadzone w kodeksie pracy zmiany, wychodzące naprzeciw potrzebom rodziców. Jednocześnie 45% zgadza się ze stwierdzeniem, że zatrudnienie mamy stanowi ryzyko dla firmy, a 42% – że kobiety wychowujące dzieci są faworyzowane w pracy. Badania pokazują jednak, że dla ponad połowy rekrutujących przerwa w karierze nie ma większego znaczenia w procesie podejmowania decyzji o zatrudnieniu, a 1/3 dostrzega wiele korzyści, które może przenieść firmie włączenie do zespołu mamy wracającej z urlopu macierzyńskiego.  

„Z raportu wynika, że rekrutujący widzą wiele zalet budowania różnorodnych zespołów i doceniają kompetencje, które kobiety wracające z urlopu macierzyńskiego wnoszą do firm. Mam nadzieję, że stereotypowe postrzeganie mam w kontekście pracy zawodowej będzie coraz rzadsze. Czasami drobne zmiany organizacji pracy ułatwiają łączenie jej ze zobowiązaniami prywatnymi i umożliwiają rodzicom rozwój zawodowy. W naszej firmie, kobiety wychowujące dzieci (a tak naprawdę wszyscy pracownicy) szczególnie doceniają elastyczny czas pracy. Wdrażamy ten model wszędzie tam, gdzie to możliwe” – dodała Katarzyna Nieroda.
 

Metdologia
Mixed Mode CAWI + CATI: badanie internetowe CAWI z wykorzystaniem panelu SWpanel.pl oraz CATI (wywiady telefoniczne) na grupie rekruterów i specjalistów HR z różnych branż, właścicieli firm (osoby decyzyjne, które uczestniczą przy zatrudnianiu pracowników). W ramach badania przeprowadzono 159 ankiet z respondentami. Badanie przeprowadzono w dniach 13-19.02.2024.


Źródło: Bosch

 

<< Wstecz