Warszawski Omnibus Lokalny Edycja VI - Wakacje w stolicy
Warszawski Omnibus Lokalny Edycja VI - Wakacje w stolicy
21/08/2013

Wyniki szóstej edycji Warszawskiego Omnibusa Lokalnego – badania realizowanego przez agencję SW Research ukazały, że młodzi mieszkańcy Warszawy i strefy podmiejskiej najchętniej w wakacje spędzają swój czas wolny na spotkaniach ze znajomymi lub wychodząc na seans do kina.

Jeżeli planują wyjazd krajowy, to nad morze. Jeżeli zagraniczny – najczęściej do Chorwacji, Grecji lub Włoch.

Wakacje to, jak mogłoby się wydawać, okres, w którym więcej czasu poświęcamy na odpoczynek. Wyniki badania SW Research ukazują, że szczęśliwców, którzy w tym okresie będą mieli dużo wolnego czasu (więcej niż 100 godzin w tygodniu) nie jest zbyt wielu – 14%. Ponad jedna czwarta respondentów (26%) w czasie wakacji będzie miała w tygodniu od 1 do 20 godzin czasu wolnego, taki sam odsetek osób wskazał przedział od 21 do 40 godzin, a niemal co trzeci badany (32%) będzie miał od 41 do 100 godzin czasu wolnego. Prawie połowa ogółu respondentów (43%) twierdzi, że podczas wakacji mają więcej czasu wolnego w porównaniu do poprzednich miesięcy, a co piąta osoba - że mniej. Natomiast 36% badanych zadeklarowało, że ilość czasu wolnego w trakcie wakacji się nie zmienia. U prawie połowy respondentów mieszkających w Warszawie (45%) ilość czasu wolnego w porównaniu do pozostałych miesięcy zwiększyła się, odsetek ten jest niższy u mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy - wynosi 36%. Co czwarty respondent mieszkający w Warszawie uważa, że w trakcie wakacji będzie miał mniej czasu wolnego. Podobnie wśród respondentów ze strefy podmiejskiej Warszawy 23% wskazuje, że podczas wakacji ich ilość czasu wolnego zmniejszyła się. Znaczna część respondentów mieszkających w Warszawie (36% wskazań) i w strefie podmiejskiej (41%) deklaruje, że ich przypadku ilość czasu wolnego w trakcie wakacyjnych miesięcy jest taka sama jak w poprzednich miesiącach.

 

Przejdź do raportu

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.07-01.08 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 30 lat. Zebrano łącznie 608 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 4,1 p. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 9 pytań badawczych i został opracowany przez SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl (dawniej StudentsWatch.pl).

 

<< Wstecz