Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Zieleń miejska i sport
Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Zieleń miejska i sport
24/06/2013

Ponad połowa (56%) mieszkańców Warszawy i strefy podmiejskiej ocenia, że na osiedlu, na którym mieszkają, znajduje się za mało powierzchni zielonych.

43% ogółu badanych twierdzi, że trawników, drzew, krzewów ścieżek rowerowych jest w sam raz. Na pytanie o to, który z obiektów znajduje się w odległości 10 minut spacerem od twojego miejsca zamieszkania, 70% respondentów wskazało na plac zabaw dla dzieci, 56% na skwer z ławkami i miejscem do spacerowania, 52% na park, blisko co trzeci badanych - na ogródki działkowe.

 

Cele badania

W kolejnej (piątej) edycji projektu Warsaw Watch skupiamy się na poznaniu bliżej postaw warszawiaków i mieszkańców strefy podmiejskiej wobec uprawiania sportu w mieście oraz sportów miejskich. Jednym z celów badania było rozpoznanie jakie sporty są najbardziej popluarne, które są częściej wybierane przez kobiety, a które przez mężczyzn. W ramach analizy popluarności sportów miejskich, szczególna uwaga została poświęcona jeździe na rowerze oraz miejskiemu systemowi wypożyczania rowerów Veturilo. Chcieliśmy sprawdzić jaki odestek mieszkańców Warszawy jeździ na rowerze, ile osób korzystało z systemu wypożyczania rowerów i jak jest on oceniany. W tej edycji Warsaw Watch zależało nam również na poznaniu zadowolenia mieszkańców z zamieszkiwania w swojej okolicy, zbadaniu jakie tereny zielone znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania respondentów, jak oceniają oni ich powierzchnię oraz jaka jest ich opinia o terenach zielonych oraz uprawianiu sportu w mieście. Kolejnym celem badawczym było poznanie sposobów poruszania się po stolicy w maju 2013 roku i porównanie tych wskazań z wynikami czwartej edycji projektu Warsaw Watch, która została zrealizowana w listopadzie 2012 roku.

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-9.05.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 16 do 44 lat Zebrano łącznie 956 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby. W badniu wzięły udział osoby mieszkające w Warszawie lub w strefie podmiejskiej Warszawy (w miejscowościach takich jak: Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Wołomin, Żyrardów oraz innych mniejszych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego) Kwestionariusz wywiadu składał się z 24 pytań badawczych, został uzupełniony o pytania demograficzne. Kwestionariusz został opracowany przez SW Research. Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu "3S" zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl

 

Przejdź do raportu

<< Wstecz