W zdrowym ciele zdrowy duch!
W zdrowym ciele zdrowy duch!
16/03/2015

Z badania przeprowadzonego przez SW Research na temat zdrowego trybu życia wynika, że blisko połowa badanych (49% wszystkich odpowiedzi) uważa się za jego zwolenników. Co trzecia badana osoba (32,6% wskazań) nie potrafi określić, jaki tryb życia prowadzi.

Najczęściej stosowaną czynnością, dzięki której Internauci chcą poprawić swoje zdrowie jest nienadużywanie alkoholu (62,1% odpowiedzi, częściej kobiety niż mężczyźni – 66,6%). Nieco rzadziej badani deklarują, że odżywiają się zdrowo (60,5% wszystkich odpowiedzi w tej grupie), przy czym częściej twierdzą tak kobiety (70,4%) niż mężczyźni (50%). Ponad połowa badanych nie pali papierosów (54%, więcej wskazań od kobiet – 61,2%) oraz stara się utrzymywać dobre relacje z ludźmi (w sumie 57% osób, częściej kobiety – 63,7%).  Niemal co drugi badany uważa, że na co dzień wysypia się (49,9% odpowiedzi w tej kategorii) i uprawia sport (49,6%). Respondenci deklarują, że żyją w zgodzie ze sobą (48,9%) i starają się nie denerwować (48,8%). Co ciekawe, za optymistów uważa się prawie połowa badanych (44,1% wskazań): według deklaracji, co druga kobieta i co trzeci mężczyzna starają się myśleć pozytywnie. Rzadziej wskazywanymi przez respondentów czynnościami związanymi z prowadzeniem zdrowego trybu życia jest poświęcanie wolnego czasu na przyjemności (42,7% osób badanych, częściej kobiety – 53,5%) i rozwijanie swoich pasji (42,5% odpowiedzi w tej kategorii).

Według deklaracji badanych, ze zdrowego planu odżywania najczęściej wykluczane są fast foody (46,2%), sól (38,3%) oraz cukier (32,5%). Co trzeci badany na co dzień nie pije alkoholu (32,6%) oraz napojów gazowanych i dosładzanych (35,8%) - w obu przypadkach zdecydowanie częściej są to kobiety niż mężczyźni. Niemal co druga badana osoba włącza do swojej diety dużo produktów nabiałowych (18,6% wszystkich odpowiedzi) oraz je pięć porcji warzyw lub owoców w ciągu dnia (15,2% badanych). 27,9% respondentów je posiłki w regularnych odstępach czasowych, a 11% deklaruje, że w ich posiłkach większość stanowią produkty białkowe. Rzadziej badani  unikają produktów mącznych (10,5%),  nie jedzą mięsa (5% badanych) oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (2,6%). Co siódma poddana badaniu osoba nie stosuje żadnych zasad żywieniowych przy przygotowywaniu posiłków.

Styl i sposób odżywiania w przeważającej części organizowane są przez Internautów samodzielnie, bez niczyjej pomocy (¾ odpowiedzi wszystkich osób biorących udział w badaniu), a co czwartemu badanemu (21,9%)  pomagają członkowie rodziny. Czasami w stylu żywienia dobrą radą służą nam przyjaciele (6,2%), z pomocy specjalistów korzystamy bez przekonania (4,1%). Ponad połowa ankietowanych jest aktywna fizycznie (50,3%), najczęściej ćwiczą samodzielnie (74,5% wszystkich odpowiedzi). Z przyjaciółmi ćwiczy co trzeci badany (35,2%). Rzadziej decydujemy się na aktywność fizyczną z członkami rodziny (23,7%) czy z grupą ludzi poznaną w czasie uprawiania dyscypliny sportowej (np. w siłowni czy podczas wspólnego biegania - 5,7%).

Najczęściej uprawianą aktywnością sportową jest jazda na rowerze (45,3% wszystkich badanych, więcej wskazań wśród mężczyzn – 51,7%) lub ćwiczenia wykonywane samodzielnie we własnym domu (41,3% odpowiedzi, częściej kobiety - 51,8%). Co trzeci badany biega (35,3% wszystkich badanych osób), pływa (26,2%, częściej mężczyźni – 31,6%) lub ćwiczy na siłowni (17,6%). Najmniejszą popularnością  sportową cieszą się nordic walking i jazda na nartach lub desce snowboardowej (odpowiednio: 8,4% oraz 7,8%). Kiedyś mocno popularne sztuki walki, dziś są najrzadziej wybieraną formą aktywności sportowej – decyduje się na nie jedynie 6,5% osób. Niemal co siódma badana osoba zadeklarowała, że regularnie angażuje się w inne aktywności sportowe, niż te wymienione w badaniu.

Jaką miesięczną kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na zdrowe posiłki oraz aktywność fizyczną? Zdecydowana większość badanych (36,6%) wydaje na prowadzenie zdrowego stylu życia ponad 50 złotych w miesiącu, a nieco więcej niż co czwarta osoba (24,7%) jest w stanie przeznaczyć na to od 11 do 30 złotych. Podobna ilość respondentów (20,5%) może przekazać na ten cel jedynie do 10 złotych. Najmniej osób jest w stanie przeznaczyć sumę od 31 do 50  złotych (18,2% badanych) w miesiącu na czynności dedykowane jedynie zdrowemu stylowi życia. Powyżej 50 złotych na praktykowanie zdrowego trybu życia przeznaczają głównie ludzie w wieku 25-34 lata oraz powyżej 45 lat, zamieszkujące duże i bardzo duże miasta. 

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w styczniu 2015 r. Analizą objęto grupę 800 Polaków w wieku 16-64 lat. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 16-64 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

 

zdrowie - wykres

<< Wstecz