Aktualności

Tylko 35% Polaków kiedykolwiek oddało krew
14/06/2021

W ramach Światowego Dnia Krwiodawstwa, obchodzonego 14 czerwca, Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research postanowiła przyjrzeć się znajomości Polaków na temat oddawania krwi.

Polacy a znajomość własnej grupy krwi 


¾ Polaków deklaruje, że zna swoją grupę krwi. Wraz z wiekiem odsetek ten wzrasta – 59% badanych w wieku do 24 lat wie, jaką grupę krwi posiada vs. 84% w wieku powyżej 50 lat. Podobną tendencję da się zauważyć porównując wykształcenie respondentów – tylko 51% badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wie, jaką ma grupę krwi vs. 78% osób z wykształceniem wyższym.
 

 

Transfuzja krwi


Grupy krwi wytwarzają przeciwciała na inne grupy, dlatego tak ważne jest, by odpowiednio dobrać dawcę do transfuzji. W sytuacji, gdy pacjentowi zostanie przetoczona krew z antygenami, których on nie posiada, może wystąpić groźna reakcja poprzetoczeniowa. 
 

Sprawdziliśmy wiedzę Polaków odnośnie tego, jaką krew mogą otrzymać oraz, dla jakich grup krwi mogą być dawcami. Z naszego badania wynika, że tylko 58% badanych wie, jakie grupy krwi może otrzymać w przypadku transfuzji. Natomiast wiedzę, jakim grupom krwi może przetoczyć własną krew, posiada 54% Polaków.

 

 

Polacy jako dawcy krwi 


Dawcą krwi może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie ma więcej niż 65 lat. Do zabiegu nie są kwalifikowane kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami takimi jak np. choroba tarczycy. Wymagania te mają za zadanie ochronę i pomoc osobie potrzebującej. 


Wyżej wspomnieliśmy już, że nie każda grupa krwi nadaje się do przetoczenia innym grupom. Najbardziej uniwersalną stanowi 0 Rh-, ponieważ może zostać przetoczona każdemu, jednak sama może otrzymać jedynie krew od osoby o tej samej grupie. Pozostałe grupy krwi również mają swoje „wymagania”. Właśnie dlatego tak ważne jest, by Polacy decydowali się na zostanie dawcą. 
 

 

W związku z tym sprawdziliśmy, ilu Polaków przynajmniej jednokrotnie oddawało krew - tylko 35%, z czego ponad połowa zdecydowała się na to więcej niż raz (65%). Odsetek Polaków w badaniu, którzy z różnych powodów nie kwalifikują się do zastania dawcą krwi wyniósł 12%.


Przyczyny oddawania krwi są różne. Sześć na dziesięć osób, które przynajmniej jednokrotnie oddały krew deklaruje, że zrobiło to ze względu na ogólną chęć pomocy innym. Z powodu chęci pomocy bliskiej osobie krew oddało 29% badanych, a co czwarta osoba kierowała się chęcią pomocy bliskiej osobie kogoś z ich znajomych.

 

Metodologia


Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48 zrealizowanego w dniach 8-9 czerwca 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1000 Polaków.

Kontakt:
Piotr Zimolzak 
Wiceprezes Zarządu
p.zimolzak@swresearch.pl
tel.: +48 535 987 335

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa