Aktualności

Twórcy filmowi w oczach Polaków - wyniki badania
02/11/2023

Według badania, opinia, że twórcom należy się zagwarantowane prawem, proporcjonalne do skali rozpowszechniania i popularności ich dzieł wynagrodzenie za wykorzystywanie ich dzieł w internecie, przeważa wśród Polaków.

 

Twórcom należy się zagwarantowane prawem, proporcjonalne do skali rozpowszechniania i popularności ich dzieł wynagrodzenie za wykorzystywanie ich dzieł w internecie. Takie zdanie na temat eksploatacji praw autorskich w cyfrowym świecie przeważa wśród Polaków według nowego raportu agencji badawczej SW Research stworzonego na zlecenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. 


Badanie “Twórcy filmowi w oczach Polaków” dotyczyło głównie opinii na temat pracy w branży kreatywnej oraz stosunku do kwestii praw autorskich oraz wynagrodzeń za korzystanie z dzieł polskich autorów w internecie. 

Najważniejsze wyniki badania można podsumować następująco:

  1. Ponad 80 procent badanych uważa, że twórcom należy się wynagrodzenie proporcjonalne do skali rozpowszechniania i popularności ich dzieł w internecie.

  2. Prawie 70 procent Polaków uważa, że twórcy filmowi powinni być wynagradzani za wykorzystywanie ich pracy w internecie na takich samych zasadach jak w przypadku DVD czy telewizji.

  3. Blisko 70 procent badanych uważa, że platformy streamingowe powinny dzielić się swoim sukcesem komercyjnym z twórcami.

  4. Aż 81 procent Polaków uważa, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców.

  5. Zdecydowana większość badanych uważa, że obecny stan rzeczy, czyli brak tantiem ze strony cyfrowych gigantów, dyskryminuje polskich twórców względem ich zagranicznych konkurentów (64 procent ankietowanych wskazało odpowiedzi tak/raczej tak).

  6. Zdecydowanie przeważa opinia (68 procent odpowiedzi tak/raczej tak) wg. której duże korporacje zagraniczne, takie jak Netflix, Amazon czy HBO, które rozpowszechniają filmy i seriale, powinny podlegać tym samym prawom i zasadom działania, co podmioty działające w Polsce.

  7. Badanie pokazuje, że cyfryzacja w kulturze będzie nadal postępować, przy czym prawie 50 procent badanych wskazuje, że korzysta z kin rzadziej niż przed pandemią.

W kontekście wynagradzania twórców za wykorzystanie ich pracy w internecie, ponad dwie na trzy osoby (68%) uważają, że powinno to wiązać się z wynagrodzeniem proporcjonalnym do skali wykorzystania, podobnie jak w przypadku telewizji czy płyt DVD. W odniesieniu do korzystania z materiałów audiowizualnych, dwie na trzy osoby (66%) wskazują, że działanie platform VOD, w tym kwestie dzielenia się zyskami z twórcami materiałów, wymaga odgórnie ustalonego prawa.

Badanie również wykazuje, że brak przepisów dotyczących proporcjonalnego wynagradzania twórców w Polsce jest uważany za czynnik, który zmniejsza szanse mniej znanych artystów na zaistnienie na rynku (67% respondentów). Ponad 66% badanych uważa, że taki model dyskryminuje finansowo polskich twórców, a podobny odsetek ocenia, że ogranicza rozwój polskich artystów.

W sprawie regulacji prawnych, 81% badanych uważa, że polskie prawo powinno chronić interesy rodzimych twórców. Siedem na dziesięć osób uważa, że polski rząd powinien bardziej dbać o uregulowanie działalności wielkich zagranicznych korporacji cyfrowych na polskim rynku, a 68% sądzi, że duże zagraniczne korporacje powinny podlegać w Polsce tym samym zasadom, co inne podmioty. Ponad połowa respondentów (53%) wskazuje, że poprawa przepisów prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej jest najważniejszym czynnikiem dla rozwoju działalności twórczej w Polsce.Badanie przeprowadzone zostało przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej (ze względu na łączny rozkład płci, wieku i miejsca zamieszkania) grupie Polaków 18+, N=1000

 

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa