Aktualności

Telemedycyna oczami Polaków - raport
23/10/2023

Polacy postrzegają telemedycynę jako sposób na kontynuację leczenia oraz ratunek w sytuacjach awaryjnych. 56% pacjentów wybiera konsultację telemedyczną w przypadku kontynuacji leczenia, a 80% uważa, że rozwiązuje ona ich problemy zdrowotne. Większość korzysta z usług telemedycznych co kilka miesięcy, a 37% kojarzy telemedycynę z ratunkiem w sytuacjach awaryjnych.

 

Właśnie ukazał się raport pt. „Telemedycyna oczami Polaków”. Opracowanie zawiera najważniejsze wnioski z badania opinii przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Erecept.pl. Jak Polacy postrzegają telemedycynę? Jak często z niej korzystają i w jakich przypadkach? Czy konsultacje telemedyczne rozwiązują problemy zdrowotne rodaków? Co Polacy sądzą o e-receptach? Na jakie leki – ich zdaniem – powinno się dostawać receptę podczas konsultacji telemedycznej? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania agencja badawcza SW Research przepytała 1000 Polaków.  

Telemedycyna kojarzy się Polakom przede wszystkim z konsultacją lekarską przez telefon lub internet (71 proc.), możliwością otrzymania e-recepty lub e-zwolnienia (63 proc.), szybkim kontaktem z lekarzem, gdy akurat tego potrzebują (50 proc.), możliwością konsultacji medycznej z każdego miejsca na świecie (39 proc.), ale również z ratunkiem w sytuacji awaryjnej, gdy na wizytę w stacjonarnej placówce trzeba czekać za długo (37 proc).

 

Leczenie długofalowe i sytuacje nagłe
Aż 56 proc. pacjentów wybiera konsultację telemedyczną w przypadku kontynuacji leczenia, na przykład wtedy, gdy potrzebuje przedłużenia recepty na leki przyjmowane długofalowo. Co drugi Polak skorzystał z konsultacji telemedycznej w sytuacji nagłej/awaryjnej, bo nie miał siły (z powodu choroby) dojechać do stacjonarnej placówki medycznej lub nie mógł doczekać się na szybki termin wizyty u lekarza POZ lub lekarza specjalisty. Co dziesiąty ankietowany zdecydował się na konsultację telemedyczną z powodu wykluczenia komunikacyjnego, dla co dziesiątego powodem były kwestie finansowe, a 8 proc. przyznało, że woli taką formę konsultacji medycznej, bo wstydzi się mówić o swoim schorzeniu podczas wizyty stacjonarnej.


Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, komentując niektóre wnioski z badania opinii „Telemedycyna oczami Polaków” dla portalu Polityka Zdrowotna powiedział:  „Nie powinniśmy rezygnować z teleporad. Są potrzebne i się sprawdzają. Czasem są formą porady lekarskiej w pełni wartościowej, gdy pacjent ma drobny problem, gdy on dotyczy prostych czynności medycznych, np. zlecenia badań, przedłużenia recepty na stale przyjmowane leki, wydania skierowania na dalsze badania. To są rzeczy od pewnego czasu uregulowane prawnie i to w sposób właściwy. Pacjent zawsze ma możliwość, by z teleporady zrezygnować, podobnie jak lekarz, który uznaje, że lepsza będzie osobista wizyta. Teleporady nie można zaproponować np. osobom chorym onkologicznie, dzieciom do lat sześciu”

 

Jak często Polacy korzystają z konsultacji telemedycznych?
Większość Polaków (40 proc.) korzysta z usług telemedycznych raz na kilka miesięcy. Raz na pół roku z przychodni telemedycznej korzysta 22 proc. Polaków, raz na rok 11 proc., a rzadziej niż raz w roku również 11 proc. Jest też grupa rodaków, która decyduje się na konsultację telemedyczną raz w miesiącu lub częściej (tak odpowiedziało 14 proc. ankietowanych).
 


Blisko 80 proc. pacjentów przyznaje, że konsultacja telemedyczna zawsze lub w większości przypadków rozwiązała ich problem zdrowotny (50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zdarzyło się to w większości przypadków, a 27,8 proc. odpowiedziało, że zawsze). 
Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że Polacy przekonali się do telemedycyny. Dostrzegają nie tylko jej skuteczność, ale cenią sobie jej wygodę, szybkość, oszczędność – zarówno jeśli chodzi o czas, i jak i koszty dojazdu do placówki. Można powiedzieć, że telemedycyna jest kolejnym, obok e-urzędu i pracy zdalnej, znakiem naszych czasów i kolejnym potwierdzeniem na to, że załatwienie ważnych dla nas spraw „na odległość” jest nie tylko możliwe, ale i efektywne – mówi Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research.

 

Strach o własne zdrowie
Okazuje się, że co drugi pacjent odczuwa strach, iż jego stan zdrowia pogorszy się, gdy będzie chciał dostać się szybko do lekarza, ale termin wizyty będzie zbyt odległy.  Faktycznie, jednym z problemów polskich pacjentów są długie terminy oczekiwania na wizytę lekarską.

Ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej (spowodowany m.in. długim czasem oczekiwania na wizytę lekarską, albo wykluczeniem komunikacyjnym pacjentów) jest dużym problemem społecznym. Dalszy rozwój telemedycyny może sprawić, że obawy 50 proc. Polaków o to, że ich stan zdrowia pogorszy się, gdy będą czekać zbyt długo na konsultację lekarską staną się nieuzasadnione. Nawet pacjenci osamotnieni w chorobie będą mogli szybko i rzetelnie zdobyć wiedzę na temat swojego swojego problemu zdrowotnego i dalszych kroków postępowania –  mówi Grzegorz Mikucki, socjolog. 
– Telemedycyna jest realnym rozwiązaniem problemu z niedoborem lekarzy w Polsce, brakiem lokalnej alternatywy dla zapchanej kolejkami publicznej służby zdrowia oraz wysokich kosztów prywatnej stacjonarnej służby zdrowia
– podsumowuje Paweł Białas, Prezes Erecept.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem „Telemedycyna oczami Polaków”
 

 

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa