Stan polskich firm po 2023 roku - pełen optymizm?
Stan polskich firm po 2023 roku - pełen optymizm?
31/01/2024

Mimo wyzwań, takich jak skomplikowane przepisy podatkowe, wysokie składki ZUS i wpływ inflacji na biznes, przedsiębiorcy wykazują rosnący optymizm.

 

Raport “inFakt Indeks 2023” przynosi cenne wnioski dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, zwracając uwagę na pozytywne zmiany w nastrojach przedsiębiorców.

Tegoroczny raport opracowano na podstawie odpowiedzi przedsiębiorców prowadzących mikro lub małe firmy, którzy wzięli udział w badaniu ilościowym dla inFakt. Badanie przeprowadzono wspólnie z SW Research w listopadzie 2023 r.

Indeks nastrojów przedsiębiorców to autorski wskaźnik inFakt, obrazujący kondycję polskich właścicieli firm. Może on przyjmować wartość od -100 pkt. (skrajny pesymizm) do +100 pkt. (skrajny optymizm).

W 2023 roku indeks wzrósł do 4,3 punktów, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do -19,3 punktów w 2022 roku. Ten wzrost wynika z poprawy w czterech kluczowych aspektach: łatwości prowadzenia biznesu, satysfakcji z własnej działalności, kondycji finansowej przedsiębiorstw w minionym roku oraz oczekiwań co do przyszłości.

W kontekście łatwości prowadzenia działalności, przedsiębiorcy zaznaczają, że mimo trudności, istnieją obszary, w których dostrzegają poprawę. Satysfakcja z prowadzenia własnej firmy wzrosła do 34,7 punktów, co odzwierciedla pozytywne nastawienie właścicieli firm, pomimo zmieniającego się otoczenia biznesowego. W segmencie finansowym, 25% firm odnotowało poprawę kondycji finansowej, a 37% spodziewa się dalszej poprawy w 2024 roku. Wśród głównych problemów wymieniane są wysokość składek ZUS (51%) i skomplikowanie przepisów podatkowych (26%). Pomimo tego, 61% przedsiębiorców wyraża satysfakcję z prowadzenia biznesu.

Raport wskazuje również na negatywne skutki inflacji, które odczuło 70% firm, z czego 52% określiło je jako poważne. To podkreśla, jak ważna jest adaptacja do zmieniających się warunków ekonomicznych dla przetrwania i rozwoju firm.

Raport “inFakt Indeks 2024" staje się zatem kluczowym źródłem informacji o aktualnym stanie sektora MŚP w Polsce, a jego wnioski mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców, doradców oraz decydentów do formułowania strategii i polityk wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do pobrania pełnej wersji raportu na stronie: infakt.pl


Metodologia:

Badanie zrealizowane przez SW Research metodą CATI+CAWI w dn. 10-21.11.2023 roku n=400

 

<< Wstecz