Aktualności

Społeczeństwo ukraińskie jest pełne wiary w zwycięstwo
03/03/2022

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego w Ukrainie w trakcie wojny z Rosją przez grupę socjologiczną "Rating".

Wyniki sondażu z 5 dnia inwazji Rosji na Ukrainę

93% obywateli Ukrainy popiera działania prezydenta Zełenskiego

Powołując się na sondaż przeprowadzony 1 marca przez grupę socjologiczną “Rating” kształtuje nam się obraz nastrojów ludzi, którzy zostali na Ukrainie w trakcie wojny: 90% respondentów odczuwa nadzieję z myślą o poprawie sytuacji w Ukrainie. Jest to trzykrotny wzrost w porównaniu do wyników badań z czasów sprzed wojny. 88% badanych wierzy, że Ukraina jest w stanie odeprzeć atak Rosji. Na dzień dzisiejszy tylko 10% respondentów nie jest do tego przekonanych. We wszystkich regionach kraju panuje wiara w zwycięstwo Ukrainy. 98% respondentów popiera działania Sił Zbrojnych Ukrainy. 93% popiera działania Prezydenta, a 84% popiera działania burmistrzów.

4 na 5 Ukraińców chce czynnie walczyć z okupantem

80% badanych stwierdziło, że jest gotowych bronić integralności terytorialnej Ukrainy z bronią w ręku. W porównaniu do czasów sprzed wojny liczba ta znacznie wzrosła (w 2020 roku wynosiła 59%). Najwyższy poziom gotowości obserwuje się na zachodzie i w centrum, nieco niższy na południu i wschodzie kraju. Nawet w regionach południowo-wschodnich gotowość do walki o ojczyznę jest niezwykle wysoka (prawie 80% na południu i prawie 60% na wschodzie).

Zdecydowana większość obywateli przebywających w trakcie wojny na Ukrainie jest za członkostwem Ukrainy w UE i NATO

 

Poparcie dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO jest najwyższe w historii badań: 86% popiera przystąpienie do UE, a 76% przystąpienie do NATO. W porównaniu z okresem przedwojennym poparcie dla akcesji do UE i NATO wzrosło o ponad 20 punktów procentowych. Ta pozytywna dynamika nastąpiła dzięki rosnącemu poparciu dla przystąpienia do struktur zachodnich wśród ludności południa i wschodu. Pod względem wieku przystąpienie Ukrainy do UE i NATO wyniki są jednomyślne we wszystkich kategoriach. 61% respondentów uważa, że ​​Ukraina stanie się członkiem UE w najbliższej przyszłości (w ciągu 1 lub 2 lat). 13% sugeruje, że członkostwo w UE otrzyma za 5 lat, a 6% uważa, że ​​stanie się to później. 17% nie jest pewnych swoich szacunków. Tylko 4% nie wierzy, że Ukraina stanie się częścią UE. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacząco spadł udział tych, którzy nie wierzą w integrację europejską Ukrainy (w listopadzie 2021 roku wynosił 26%).

Metodologia i informacje o badaniu

Badanie przeprowadzone na ludności Ukrainy powyżej 18 roku życia, we wszystkich obwodach (z wyjątkiem czasowo okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu). Próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i rodzaju osadnictwa. Populacja próbna: 1200 respondentów. Metoda ankiety: CATI (Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo). Błąd reprezentatywności badania przy poziomie ufności 0,95: nie więcej niż 2,8%. Data: 1 marca 2022

źródło: https://ratinggroup.ua/

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa