Aktualności

Rozpoznajemy i badamy emocje metodą EmoTrack - nowy wymiar badań online
10/10/2014

Nazwiązaliśmy długoterminową współpracę z firmą Quantum Lab Co. Będzie ona dotyczyła wdrożenia technologii Xpress Engine – automatycznego rozpoznawania emocji uczestników ankiet w badaniach online.

Xpress Engine to narzędzie w dziedzinie marketingu, które umożliwia rozpoznanie i analizę emocji ludzi w czasie rzeczywistym wyłącznie na podstawie ekspresji mimicznej twarzy. Xpress Engine został zbudowany przez firmę Quantum Lab Co. w oparciu o aktualną wiedzę naukową z dziedziny widzenia i uczenia się maszyn oraz psychologii emocji. Skuteczność wykrywania podstawowych emocji (radość, zaskoczenie, złość, strach, wstręt, smutek) w odpowiedzi na konkretne bodźce np. produkt, tekst reklamowy, dźwięk) na obrazach lub klatkach sekwencji wideo przez Xpress Engine szacowana jest na 91%.  Dzięki wykorzystaniu tej technologii w badaniach ilościowych na dużą skalę, SW Research oferuje unikalną na rynku usługę badawczą. Umożliwia ona połączenie danych deklaratywnych z ciągłym pomiarem emocji respondentów analizowanym w trakcie przeprowadzania wywiadu online. 

 

 

Badania emocji za pomocą EmoTrack to nowe możliwości przeprowadzania badań i wzbogacenie ankiet online opartych na deklaracjach respondentów.  Zastosowanie tego rozwiązania w badaniach daje szansę niezależnego od deklaracji respondenta i badacza pomiaru emocji, co stwarza nowe pole eksploracji dla specjalistów nie tylko od reklamy, marketingu lub PR, ale także dla  klientów z innych branż.  Wierzę, że wykorzystanie tej technologii dostarczy unikalnych, użytecznych danych.  – mówi Przemysław Wesołowski, CEO SW Research.

Po raz pierwszy Xpress Engine zostanie przetestowany na tak dużej grupie respondentów, dlatego jego implementacja była ogromnym wyzwaniem dla zespołu Quantum Lab. Jesteśmy przekonani, że przygotowany przez nas program pozwoli spojrzeć na mechanizmy podejmowania decyzji pod diametralnie innym kątem, co tym samym przyczyni się do zwiększenia efektywności obiektywnych metod badania postaw konsumentów. – komentuje Bartosz Rychlicki, CEO Quantum Lab Co. 

 

Jak wygląda pomiar emocji?

Badanie online z pomiarem emocji nie różni się znacząco od standardowych badań ankietowych. Respondenci otrzymują zaproszenie do badania, wchodzą na ankietę i następnie wyrażają zgodę na włączenie kamery. Kamera rejestruje tylko ich twarz. Dane z zapisu twarzy są przetwarzane w czasie rzeczywistym i zamieniane na informacje przyporządkowującenje poszczególnym emocjom lub stanowi neutralnemu.  Dzięki temu możemy zbierać dane z pomiaru emocji równie szybko jak w standardowych badaniach ankietowych.

 

Pilotaż tego rozwiązania zostanie przeprowadzony przez Quantum Lab Co. i SW Research we wrześniu na próbie minimum 500 respondentów z panelu internetowego swpanel.pl.  Wnioski i raport z pilotażu zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym w październiku br.

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa