Raport Młodzi na rynku pracy 2012
Raport Młodzi na rynku pracy 2012
05/03/2012

Oczekiwany poziom zarobków wśród młodych Polaków nieznacznie przewyższa aktualny poziom wynagrodzeń (średnie wynoszą odpowiednio: 2010 i 1976 PLN).

Najwyższy poziom zarobków obserwowany jest wśród stabilnych form zatrudnienia (umowa o pracę lub o współpracy) oraz wśród osób pracujących na 1 lub większą część etatu (wartość progu znajduje się w okolicach 35 godzin tygodniowo). 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Główne wnioski

Ponad trzy czwarte młodych Polaków przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy poszukiwało pracy. Co więcej, prawie połowa z nich to osoby aktualnie pracujące. Jedynie co dziesiąta osoba nie jest aktywna zawodowo (nie pracuje, ani nie poszukuje pracy).

Trzy czwarte poszukujących pracy szukało zatrudnienia w Polsce. Za granicą chciałaby pracować co dziesiąta osoba.

Najczęściej szukano pracy poprzez wysłanie CV lub listów motywacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy. Bardzo ważnym źródłem informacji okazała się sieć znajomości. Szukanie pracy poprzez media społecznościowe jest zjawiskiem znacznie rzadszym, co może wynikać z zachowania dyskrecji przez osoby aktualnie zatrudnione.

Mimo starań, aż 60 proc. poszukujących pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie znalazło jej.  Zdecydowanie większe nadzieje wiązane są ze znalezieniem pracy za granicą niż Polsce.

Oczekiwania finansowe nie są zbyt wygórowane – prawie ¾ młodych Polaków byłaby gotowa podjąć pracę za co najwyżej 2000 PLN netto miesięcznie.

Często posiadane lub zdobywane wykształcenie nie jest związane z poszukiwaną pracą. Aż co dziesiąta osoba uważa, że jej wykształcenie będzie zupełnie nieprzydatne, a niewiele ponad połowa wierzy w przydatność swojego wykształcenia w przyszłej pracy.

 

Najbardziej pożądaną formą umowy jest umowa o pracę na czas nieokreślony. W ten sposób chciałoby pracować blisko 60 proc. poszukujących pracy. Z drugiej strony, wśród pracujących ten rodzaj umowy pojawia się w jednej trzeciej przypadków (36,5 proc.). Prawie równie często (27,1 proc.) pracują oni na umowę o dzieło lub zlecenia, jednak w ten sposób chciałoby pracować zaledwie 8 proc. poszukujących pracy.

Warto zauważyć, że dla aż co siódmej osoby poszukującej pracy (14,2 proc.) forma zatrudnienia nie ma żadnego znaczenia.

 

Nota metodologiczna

  • Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej próbie 2014 panelistów wieku 16 – 36 lat, należących do serwisu.
  • Do danych zastosowano wagi populacyjne dla łącznego rozkładu płci i wieku populacji Polaków, co pozwala uogólniać wyniki na populację Polaków w wieku 16-36 lat – często opisywaną w niniejszym raporcie jako „młodzi Polacy”.
  • Głównym celem badania było zbadanie sposobów poszukiwania pracy, postaw wobec obecnej i przyszłej pracy, oczekiwania wobec wynagrodzeń i określenie najważniejszych elementów miejsca pracy.
  • Kwestionariusz powstał we współpracy autorów serwisu z głównymi pomysłodawcami projektu – grupą użytkowników serwisu StudentsWatch.pl
<< Wstecz