Polacy będą świętować Boże Narodzenie w mniejszym gronie
22/12/2020

Prawie 3/4 badanych zamierza zastosować się do obostrzeń ograniczających liczbę osób.

Prawie połowa (43%) wskazuje, że spędzi Wigilię tylko w gronie domowników – wynika z najnowszego badania omnibusowego SW Research. 

Zgodnie z rekomendacją rządu, której następstwem jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., na tegoroczne obchody Świąt Bożego Narodzenia będziemy mogli zaprosić maksymalnie 5 gości spoza danego gospodarstwa domowego.         

            
Wiek badanych istotnie wpływa na gotowość stosowania się do w restrykcji w czasie Wigilii. Im starsza grupa wiekowa, tym wyższy poziom deklaracji w kierunku spędzenia Wigilii wyłącznie z osobami ze wspólnego gospodarstwa domowego.  W przypadku osób powyżej 50 lat wskaźnik ten wyniósł - 48%, dla Polaków w wieku 35-49 lat - 42%, zaś w grupie 25-34 lat - 39%, a do 24 lat - 36%.

 

 

Zaproszenie do pięciu gości spoza domowników deklaruje 29% badanych, przy czym dużo częściej takie podejście wskazują kobiety (34%), niż mężczyźni (23%). Plany związane ze spędzeniem Wigilii w większym gronie są dużo bardziej popularne wśród młodszych respondentów (do 24 lat – 18% w porównaniu do 7% dla osób powyżej 50 lat). Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia 16% Polaków nie wskazuje jednoznacznie swoich planów, co do liczby nakryć przy stole wigilijnym.

 

 

Z podejściem do liczby gości koreluje liczba planowanych wyjazdów na Święta Bożego Narodzenia. Niespełna 20% Polaków planuje wyjechać poza miejsce zamieszkania. Wyjazdy świąteczne są nieznacznie bardziej popularne wśród mężczyzn (22%), niż wśród kobiet (18%), ale dużą większe zróżnicowane dostrzegalne jest ze względu na wiek badanych. W przypadku osób powyżej 50 lat wskaźnik ten wyniósł zaledwie 10%, wśród 35-49 latków 20%, a poniżej 34 r.ż. było to aż 33%.

 

 

Wśród wszystkich badanych 18% zmieniło swoje plany bożonarodzeniowe ze względu na rekomendacje Rady Ministrów. Plany uległy zmianie dla 24% osób, które spędzą Wigilię tylko w gronie domowników. Wskaźnik ten jest na podobnym poziomie(23%) dla badanych, którzy zamierzają zaprosić na Wigilię do pięciu gości spoza swojego gospodarstwa domowego. 


Wraz z upływem czasu coraz lepiej dostrzegalne są procesy zmian w modelu rodziny w Polsce. Postępująca atomizacja społeczna skutkuje zacieraniem się bardziej odległych więzów i ograniczeniem grona najbliższych do poziomu rodziny nuklearnej. Szczególny czas, jakim jest pandemia koronawirusa oraz idące za nią obostrzenia rządowe jedynie unaocznia nam proces, który odbywa się od lat. Spędzanie Wigilii w mniejszym gronie będzie coraz powszechniejsze, zaś wielopokoleniowe spotkania całych rodów przy świątecznym stole będą stanowić rzadkość.

  
Nota metodologiczna:


Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów online (CAWI) w dniach 15-17.12.2020 na reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych respondentów pochodzących z panelu badawczego SWPANEL.


 

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 533 987 335
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa