Plany urlopowe 2015
Plany urlopowe 2015
25/06/2015

Z badania przeprowadzonego przez SW RESEARCH wynika, że ponad połowa Internautów (58,9 proc.) ma już zaplanowany tegoroczny urlop.

Prawie co czwarta badana osoba przeznaczy na wypoczynek od jednego do dwóch tysięcy złotych. Plan Internautów na spędzanie urlopu w 2015 roku to głównie odpoczynek i zwiedzanie; częściej niż co drugi respondent chce spędzić urlop z rodziną. 

Plany urlopowe mają głównie osoby w wieku 25-49 lat, mieszkańcy największych miast w Polsce (61,8 proc.), posiadające wykształcenie licencjackie i inżynierskie (67,5 proc.) oraz pracujące na cały etat (58,8 proc.). Respondenci, którzy wiedzą jak spędzą tegoroczny urlop to przede wszystkim osoby wykazujące miesięczny dochód na poziomie do 500 złotych (65,1 proc.) oraz ci z dochodami w wysokości 2001 – 2500 złotych (64,8 proc.). Zaplanowany urlop mają także w większości posiadacze wykształcenia gimnazjalnego (72,2 proc.) – prawdopodobnie wynika to z tego, że są to osoby młode, nieposiadające własnego gospodarstwa  domowego ani regularnych dochodów.

Internauci najczęściej na urlop planują przeznaczyć od 1001 do 2000 złotych (24,2 proc.). Są to głównie osoby w wieku 25-34 lata (27,7 proc.), mieszkańcy mniejszych miast (20-100 tys. mieszkańców, 28,1 proc.), posiadający wykształcenie średnie (29,4 proc.) oraz niepracujący
(29,1 proc.). 2001-3000 złotych na urlop wydadzą osoby w wieku 35-49 lat (20,3 proc.), mieszkańcy największych miast w Polsce (powyżej 500 tys. mieszkańców, 19,5 proc.), posiadający wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (20,5 proc.), pracujący na pełen etat (19,6 proc.), deklarujący dochody w gospodarstwie domowym przypadające na jedną osobę na poziomie ponad 3001 złotych. Powyżej 5000 złotych na urlop przeznaczy zaledwie 4 proc. polskich użytkowników Internetu – są to przede wszystkim osoby z wykształceniem magisterskim (6,6 proc.), częściej mężczyźni.

Urlop w 2015 roku chcemy spędzić głównie z rodziną (59,4 proc.). Najczęściej na urlop w towarzystwie rodziny wybierają się osoby w wieku 35-49 lat (71,2 proc.), zamieszkujące obszary wiejskie (64,3 proc.), posiadające wykształcenie średnie zawodowe (64,9 proc.), pracujące w pełnym wymiarze godzin (68,5 proc.), deklarujące dochód w wysokości 2501-3000 złotych na osobę w gospodarstwie. Prawie co piąty użytkownik Internetu (19,1 proc.) spędza urlop w gronie przyjaciół – częściej są to młodzi (do 24 lat, 41,9 proc.) mężczyźni (21,5 proc.), pochodzący ze średniej wielkości miast (26 proc.), uczący się (45,1 proc.), o dochodzie do 500 złotych (24,6 proc.). Prawie co dziesiąta badana osoba (10,4 proc.) urlop spędzi bez towarzysza – na samotny urlop zdecydują się przede wszystkim emeryci i renciści (18,9 proc.), posiadający wykształcenie magisterskie (11 proc.), zamieszkujący największe miasta (12,2 proc.). Ich deklarowany dochód to od 1001 do 1500 złotych (13,6 proc.) oraz powyżej 3001 złotych (13 proc.). Częściej niż co dziesiąta poddana badaniu osoba (11,5 proc.) nie wie jeszcze, z kim spędzi tegoroczny urlop.

Jak spędzimy urlop? Przede wszystkim odpoczywając (64,5 proc., częściej kobiety i osoby w wieku 35-49 lat), zwiedzając nowe miejsca (50,5 proc.; częściej kobiety i osoby uczące się) oraz smakując odwiedzane miejsca (28,2 proc., najczęściej młodzi uczący się). Co szósta badana osoba
(16,6 proc.) w czasie urlopu chce popracować nad kondycją fizyczną (częściej mężczyźni), 14,5 proc. Internautów w czasie urlopu będzie oddawać się swojemu hobby. W czasie urlopu chcemy także nadrabiać wydarzenia kulturalne, na które przez cały rok nie mieliśmy czasu: wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na festiwale i wystawy deklaruje 12,9 proc. badanych. Rzadziej urlop spędzimy na zabiegach medycznych (12 proc.), remontując lub porządkując mieszkanie (6,7 proc.) oraz przeznaczając go na naukę (6 proc.).  5,4 proc. Internautów nie ma jeszcze sprecyzowanych działań na czas trwania urlopu.

plany urlopowe 2015

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15-16.06.2015 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów w wieku 16-64 lat. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 16-64 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

<< Wstecz