Pełny raport nt. zaburzeń seksualnych u mężczyzn
Pełny raport nt. zaburzeń seksualnych u mężczyzn
10/10/2012

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są przekonani, że o „męskości” mężczyzn decyduje przede wszystkim sprawność seksualna (kobiety: 83,5 proc, mężczyźni 72,3 proc.).  W parze z nią idzie sprawność fizyczna (71,4 proc. wśród mężczyzn i 66,3 proc. wśród kobiet).  

 

Kobiety zdecydowanie częściej są przekonane, że mężczyźni opierają poczucie męskości na wysokim statusie materialnym – uważa tak 66,0 proc. kobiet, wśród mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 39,1 proc.  Wartości materialne są jednak dla nich nie bez znaczenia, jeśli służą zapewnieniu stabilności materialnej i bezpieczeństwa. Te cechy sprzyjają poczuciu męskości dla 63,5 proc. mężczyzn.

Z kolei mężczyźni są znacznie bardziej przekonani, że poczucie męskości jest wzmagane przez bycie opiekuńczym wobec kobiety  i odnoszenie się do niej z szacunkiem.

Co ciekawe, to właśnie: opiekuńczość, szacunek, stabilność materialna
i bezpieczeństwo stanowią dla kobiet filary definicji męskości. Problem może polegać jednak na tym, że kobiety są przekonane, że mężczyźni budując swoje poczucie męskości „inwestują” bardziej w sferę seksualności, atrakcyjności fizycznej i budowania dobrej pozycji materialnej.

 

Badanie zostało zrealizowane między 7 a 15 czerwca 2012 roku metodą internetowych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na autorskim oprogramowaniu „3S System” zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl. Próba badawcza miała charakter losowy i została dobrana z panelu StudentsWatch.pl. Badaniem \ objęto łącznie 1500 internautów w wieku 16-49 lat. Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji polskich internautów w wieku 16-49 pod względem łącznego rozkładu płci i kategorii wiekowych. Dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekracza 2,6 punktu procentowego dla całej próby oraz 3,6 punktu procentowego osobno dla populacji kobiet i mężczyzn. Kwestionariusz wywiadu składał się z 13 pytań badawczych, z czego 8 pytań zadano zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

 

<< Wstecz