Już 4 na 10 Polaków sięga regularnie po piwo bezalkoholowe
Już 4 na 10 Polaków sięga regularnie po piwo bezalkoholowe
29/06/2022

O zmianach w sposobie spożywania piwa i roli piw bezalkoholowych w 2022 roku

W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat widoczna jest zmiana w strukturze spożywanego piwa – spada udział piw alkoholowych, a konsekwentnie wzrasta zainteresowanie piwem bezalkoholowym (1).

Z najnowszego sondażu wynika, że w ciągu ostatnich 2 tygodni po piwo bezalkoholowe sięgnęło nieco ponad 40% badanych. Dla porównania, piwo alkoholowe piło w tym samym czasie 65% Polaków. Średnie spożycie piwa bezalkoholowego w Polsce wśród osób deklarujących jego spożycie w tym samym okresie wyniosło 2,8 litra na osobę.

 

Piwo bezalkoholowe nie ma płci?

Wiele osób postrzega piwo bezalkoholowe jako napój głównie dla kobiet. Z jednej strony, faktycznie to kobiety (44%) częściej niż mężczyźni (36%) deklarują spożycie piwa bezalkoholowego, z kolei w przypadku piwa alkoholowego sytuacja kształtuje się dokładnie odwrotnie – mężczyźni (72%) sięgają po nie częściej niż kobiety (58%). Jednak to mężczyźni, a nie kobiety, które deklarują picie piwa 0% w ostatnim czasie konsumują średnio większe ilości tego napoju (2,2 litra vs 3,6 litra w ciągu ostatnich 2 tygodni w przypadku kobiet). Kobiety spożywają więc piwo 0% częściej niż mężczyźni, ale w mniejszych ilościach.

 

piwa i piwa bezalkoholowe - raport

Raczej dla młodszych konsumentów

Popularność spożycia piwa bezalkoholowego zależy również od wieku Polaków. Im młodsi badani, tym częściej spożywają oni piwo bezalkoholowe. W przypadku osób w wieku 18-29 lat wskaźnik częstości spożycia wyniósł 51%, dla Polaków w wieku 30-44 lata – 46%, dla badanych w wieku 45-59 lat – 40%, zaś w grupie 60 lat i więcej - 26%. Najwięcej piwa bezalkoholowego spożywa jednak nie grupa 16-29-latków (średnio 2,4 litra), a 30-44-latków (3,6 litra). Dla porównania wśród badanych w wieku 45-59 lat był to średnio 2,5 litra, a pośród najstarszych Polaków – 2,2 litra. Powyższe różnice należy uznać za znaczące – piwo bezalkoholowe zdecydowanie lepiej przyjęło się wśród młodszych konsumentów, natomiast najstarsi Polacy nadal zdecydowanie częściej sięgają po piwo w wersji alkoholowej.

 

kto pije piwo bezalkoholowe

 

Popularniejsze w dużych miastach

Dodatkowo widoczne są różnice w ilości spożywanego piwa bezalkoholowego wśród Polaków mieszkających w miejscowościach różnej wielkości – osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców piją go średnio o 44% więcej niż mieszkańcy wsi (mieszkańcy miast powyżej 500 tys. – 3,6 litra, miast 100-500 tys. – 3,2 litra, do 100 tys. – 2,6 litra, a wsi – 2,5 Iitra). Im większa miejscowość zamieszkania, tym popularniejsze jest sięganie po większą ilość piwa bezalkoholowego.

 

piwo bezalkoholowe - w dużych miastach

 

Nota metodologiczna

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18–78 lata. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 832 wywiady. Badanie było realizowane w terminie 14-15 czerwca 2022 r. przez agencję SW Research. Zastosowano wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

 

(1) NielsenIQ 2022, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Beer), wolumen sprzedanego piwa i sprzedanego alkoholu w piwie, z wyłączeniem marek własnych, skumulowane okresy: I – XII 2019, I - XII 2020, I - XII 2021, kategoria: Piwo.

<< Wstecz