Aktualności

Jak życzliwy doktor House - Raport weterynaryjny
15/05/2013

Jak życzliwy doktor House" to pierwszy w Polsce projekt, który w tak kompleksowy sposób bada najważniejsze aspekty opieki i troski o domowe zwierzęta.

Do realizacji projektu wybrano metodę internetowych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) nie tylko ze względu na szybkość realizacji oraz możliwość dotarcia do zróżnicowanych kategorii respondentów zamieszkujących różne klasy wielkości miejscowości. Ważnym uzasadnieniem tego wyboru było skupienie się na tematach problematycznych, trudnych do zbadania tradycyjnymi metodami.

Można powiedzieć, że badanie składało się z trzech powiązanych ze sobą komponentów. Pierwszym z nich były źródła wiedzy o opiece nad zwierzęciem, zarówno w kontekście codziennej opieki, jak i opieki w trakcie choroby zwierzęcia. Drugim ważnym elementem, był społeczny wizerunek zawodu weterynarza, jego roli w opiece nad zwierzęciem O badaniu - metoda oraz oczekiwania względem jego pracy. Dokładnej analizie poddano relacje między właścicielem zwierzęcia a weterynarzem - zbadano stosunek do zaleceń lekarzy weterynarii, stopień w jakim właściciele się do nich stosują, w jaki sposób reagują, gdy zalecona terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Poruszono również bardzo delikatne kwestie związane z decyzją o eutanazji zwierzęcia i możliwymi reakcjami właścicieli na taką propozycję ze strony weterynarza, a także zapytano o ewentualne dodatkowe wydatki w sytuacjach wyższej konieczności związanej z leczeniem swojego zwierzęcia.

 

Badanie zostało przeprowadzone między 5 a 8 lutego 2013 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na autorskim oprogramowaniu "3S" zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl. Próba badawcza miała charakter losowy i została dobrana z panelu StudentsWatch.pl. Do udziału w badaniu zaproszono osoby, które ukończyły 18 lat. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w badaniu było posiadanie przynajmniej jednego zwierzęcia domowego (pies, kot, gryzoń, ryby akwariowe, ptak ozdobny). Zebrano łącznie 977 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a maksymalny błąd statystyczny oszacowań w badaniu nie przekraczał 3,2 pkt. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 19 pytań badawczych, które zostały opracowane przez On Board PR przy konsultacji z agencją badawczą i ekspertami, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie.

 

<< Wstecz

Kontakt

Sprzedaż / Biznes tel.: +48 533 987 335
tel.: +48 535 987 335
tel.: +48 535 987 336
Sekretariat tel.: +48 535 987 102
Fokusownia tel.: +48 570 604 706
Napisz do nas email: sw@swresearch.pl
Adres siedziby: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa
Fokusownia: Jarosława Dąbrowskiego 64a 02-561 Warszawa