Indeks Przedsiębiorczości - wyniki badania
Indeks Przedsiębiorczości - wyniki badania
09/02/2024

Chociaż wielu Polaków deklaruje chęć otwierania własnego biznesu, tylko 2,7% z nich jest w pełni przygotowanych do tego w krótkiej perspektywie

 

Intermarché i Bricomarché ogłaszają wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego badania w zakresie gotowości Polaków do zakładania własnej działalności gospodarczej. Opracowanie zrealizowane we współpracy z SW Research nazwano Indeksem Przedsiębiorczości Intermarché i Bricomarché. Zawiera ono szereg danych, które pozwalają określić trendy dotyczące prywatnej inicjatywy w kraju w perspektywie krótkoterminowej. Badanie będzie realizowane co pół roku.

Polacy deklarują chęć otwierania własnego biznesu, ale tylko część z nich zrobi to w najbliższym czasie

Pierwszy Indeks Przedsiębiorczości Intermarché i Bricomarché wyniósł 15 i oznacza stosunek liczby Polaków w wieku 25-55 lat chcących uruchomić swoje przedsiębiorstwo w przeciągu najbliższych 6 miesięcy, w konkretnej branży, na podstawie już opracowanego planu biznesowego i gotowych zainwestować co najmniej 10 tys. zł do liczby wszystkich osób deklarujących chęć założenia biznesu. To oznacza, że 2,7% ankietowanych jest w pełni przygotowanych do założenia własnej firmy w krótkiej perspektywie czasowej. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że niemal co piąty ankietowany chciałby zostać przedsiębiorcą, można zaobserwować istotną rozbieżność między deklaracjami a praktyką.


„W ramach "Indeksu Przedsiębiorczości" Intermarché i Bricomarché przyjrzeliśmy się bliżej między innymi: czynnikom motywującym Polaków do zakładania biznesów, barierom hamującym ich przed zdecydowaniem się na wybór tej ścieżki rozwoju, a także najchętniej wskazywanym branżom i modelom biznesowym potencjalnej działalności” - powiedział Marek Sawa, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Muszkieterów, która odpowiada za rozwój marek Intermarché i Bricomarché w Polsce.

 

indeks przedsiębiorczości 2024


Bycie niezależnym motywuje do wejścia we własny biznes

Najczęstszym czynnikiem motywującym Polaków do zakładania własnej działalności gospodarczej okazuje się możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, dająca duże poczucie niezależności. Wskazuje ją 29,5% ankietowanych w grupie osób albo prowadzących już własny biznes, albo się do tego przymierzających. Na drugim miejscu znajduje się możliwość uzyskania większego zarobku, którą docenia niemal tak samo liczna grupa osób, 29,1% spośród wszystkich ankietowanych posiadających własną działalność lub planujących ją otworzyć. Podium zamyka chęć realizacji marzenia z wynikiem 24,8%. Dużą grupę obecnych i potencjalnych przedsiębiorców przekonuje do zakładania biznesu perspektywa posiadania większego wpływu na to, ile i kiedy będą pracować (24,0%), połączenia życia zawodowego z pasją czy zainteresowaniami (22,9%) lub większego rozwinięcia umiejętności i kompetencji (22,9%).

Handel w centrum zainteresowania dla planujących własny biznes

Osoby planujące wystartowanie z własną działalnością gospodarczą zdecydowanie najczęściej rozważają wejście w handel - interesuje on niemal 40% ankietowanych w tej grupie. Wśród nich największa część przyszłych przedsiębiorców chciałaby sprzedawać ubrania (9%), artykuły do domu lub ogrodu (8%) lub kosmetyki i biżuterię (7%). Nieco mniejsza bierze też pod uwagę handel artykułami dziecięcymi (6%), spożywczymi (4%) lub gospodarstwa domowego i RTV (4%). Sporym zainteresowaniem wśród potencjalnych przedsiębiorców cieszą się też technologie informatyczne - aż 9% respondentów deklarujących chęć otworzenia własnego biznesu widzi je jako docelowy obszar swojej działalności. Trzecie miejsce na liście najczęściej wskazywanych sektorów potencjalnej działalności pośród przyszłych przedsiębiorców zajmuje produkcja z wynikiem 8%. Co ciekawe, wyprzedza między innymi branżę nieruchomości, ubezpieczeń czy gastronomię.

Polacy deklarujący chęć otworzenia własnego biznesu doskonale zdają sobie sprawę z potrzeby posiadania odpowiedniego kapitału na start. Z przeprowadzonego badania wynika, że niemal połowa z nich (47%) jest w stanie przeznaczyć na ten cel kwotę powyżej 10 tys. złotych i nie wyższą niż 50 tys. złotych. Prawie 1/3 (32%) ma nieco mniejszy budżet w wysokości do 10 tys. złotych. Pozostała część respondentów jest w stanie zainwestować kwotę od 50 do 100 tys. złotych (aż 17% ankietowanych w tej grupie) lub więcej, tj. powyżej 100 tys. złotych (4% respondentów).

Najczęstsze bariery na drodze do prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wskazują wyniki pierwszej edycji „Indeksu Przedsiębiorczości Intermarché i Bricomarché”, zdecydowana większość Polaków zastanawiających się nad otworzeniem własnego biznesu ostatecznie się na to nie decyduje. Najczęściej wymienianą barierą przed założeniem działalności gospodarczej przez respondentów, którzy albo rozważali ten kierunek rozwoju w przeszłości i się na niego nie zdecydowali, albo nigdy nie myśleli poważnie o własnym biznesie jest przede wszystkim brak znajomości przepisów obowiązujących przedsiębiorców oraz strach przed tzw. „biurokracją”, czyli formalnościami związanymi z prowadzeniem działalności. Wskazuje na nie aż 33% ankietowanych w tej grupie. Drugie miejsce na liście najczęściej wymienianych barier zajmuje ryzyko związane z zarządzaniem własnym biznesem, w tym finansowe (32%), trzecie - brak wystarczającego kapitału na start (31%).

Spora grupa Polaków nie decyduje się też na otworzenie własnej działalności ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy na temat prowadzenia biznesu (30%), część nie ma sprecyzowanego pomysłu na działalność (27%) lub brakuje im motywacji do działania (17%). Sytuacji nie ułatwia też obecna inflacja i drastyczny wzrost kosztów prowadzenia własnej działalności - odczuwalny zarówno przez mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa.

Franczyza jako model prowadzenia własnej działalności gospodarczej z potencjałem do rozwoju

Polacy zainteresowani otworzeniem własnego biznesu najchętniej rozważają tradycyjny model działalności, rozumiany jako w pełni samodzielne stworzenie firmy i zarządzanie nią. Do tej grupy należy ponad 2/3 (67%) respondentów deklarujących chęć wystartowania z własną działalnością w przyszłości. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się, jako model, współpraca biznesowa, inaczej partnerstwo czy współwłaścicielstwo. Jak wskazują wyniki badania Intermarché i Bricomarché, postawiłoby na nią mniej niż 1/4 (23%) respondentów chcących otworzyć własny biznes. Trzecim najchętniej wskazywanym rozwiązaniem okazuje się franczyza - jest nią jednak zainteresowany zaledwie co ósmy ankietowany Polak chcący zostać przedsiębiorcą (12,5%). Co ciekawe, wyprzedza o kilka punktów procentowych model biznesowy jakim jest start-up.

Co sprawia, że Polacy interesują się franczyzą? Ankietowani w ramach „Indeksu Przedsiębiorczości Intermarché oraz Bricomarché”, którzy deklarują chęć zostania franczyzobiorcami wskazują przede wszystkim na unikalną możliwość korzystania z rozpoznawalnej marki (57%), a także wsparcie i szkolenia ze strony firmy udzielającej franczyzy (48%), sprawdzony model biznesowy (48%) i możliwość łączenia niezależności ze współpracą ze sprawdzoną marką i wsparciem franczyzodawcy (48%).


„Badanie pokazało, że franczyza, jako model biznesowy, nie jest pierwszym wskazaniem wśród ankietowanych, którzy planują otworzyć własną firmę. Na pewno jest tutaj przestrzeń, aby dotrzeć do nich z przekazem na temat korzyści, jakie można uzyskać dzięki współpracy ze sprawdzoną marką, która cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku” - mówi Bartłomiej Tarłowski, menadżer ds. rozwoju franczyzy i komunikacji korporacyjnej Intermarché i Bricomarché. „Jako Grupa Muszkieterów oferujemy przyszłym przedsiębiorcom dostęp do wypracowanego i stale udoskonalanego know-how obejmującego każdą dziedzinę istotną w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Dojście do takiego stanu wiedzy w pojedynkę to długotrwały i kosztowny proces. Wejście we franczyzę pozwala korzystać z doświadczenia innych” - dodaje.
 

Źródło: Grupa Muszkieterów


Metodologia

„Indeks Predsiebiorczosci" Intermarche i Bricomarche to ogólnopolskie badanie Polakow w zakresie ich gotowosci do zakładania własnej działalnosci gospodarczej. Badanie zostało zrealizowane prez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą CAWI na probie N= 1002 dorosłych Polaków, na przełomie października i listopada 2023 r.

 

<< Wstecz