#godzinadlabaltyku - sondaż opinii
#godzinadlabaltyku - sondaż opinii
26/03/2021

Co drugi Polak zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia plaż i wód Morza Bałtyckiego. 44 proc. badanych ocenia stan bałtyckiego środowiska naturalnego jako zły a tylko 8 proc. wymienia czystość rodzimego akwenu wśród jego zalet 

Zanieczyszczone plaże i wody Bałtyku martwią Polaków

 

Nie tak dawno, bo 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, a przed nami kolejna okazja do zwrócenia uwagi na problem ekologiczny o podobnej tematyce. Na 27 marca wyznaczono datę akcji „Godzina dla Ziemi” – inicjatywy stworzonej w 2007 roku przez World Wide Fund for Nature, w celu przekonania obywateli, ale też przedstawicieli świata biznesu do ograniczenia korzystania z energii elektrycznej przez jedną godzinę, np. przez wyłączenie światła lub urządzeń elektronicznych. W tym roku akcja dedykowana jest Morzu Bałtyckiemu i powszechnie funkcjonuje pod szyldem #godzinadlabałtyku.

Jak z wynika z ostatniego badania SW Research, Polacy są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego wokół Bałtyku. Ponad 4 na 10 ankietowanych (44 proc.) ocenia ekologiczną kondycję tego regionu jako złą.  

 


 
Połowa z nas do głównych problemów polskiego wybrzeża zalicza zanieczyszczenie plaż (52 proc.) oraz wód na skutek nieodpowiedniej gospodarki odpadami komunalnymi (50 proc.). Co trzecia osoba wymienia turystyczne przeludnienie plaż w okresie wakacyjnym (35 proc.). Co ciekawe, 3 na 10 Polaków zauważa też inny ekologiczny problem związany z tzw. „zakwitaniem” wody wskutek przeżyźnienia, fachowo zwany eutrofizacją, a powszechnie kojarzony z występowaniem toksycznych sinic w bałtyckich wodach. 

 


 
Polacy zapytani o największe zalety polskiej części Bałtyku wskazują na czystość plaż i wód w ostatniej kolejności – w ocenie jedynie 8 proc. badanych te cechy przemawiają na korzyść nadmorskiego regionu. 

 

 
Z badania wynika również, że wysoka świadomość problemu niekoniecznie idzie w parze ze znajomością i świadomością konkretnych działań czy akcji pro-ekologicznych. Jedynie co piąty Polak (19 proc.) deklaruje, że zetknął się z nazwą akcji  #godzinadlabałtyku, z czego tylko co czwarty (26 proc.) z tej grupy poprawnie wskazał datę inicjatywy (5 proc. w skali wszystkich badanych). 

 

Polacy są wrażliwi na kwestie ekologiczne 


Wyniki badania pokazują, że w polskim społeczeństwie istnieje wysoka wrażliwość na kwestie ekologiczne, szczególnie jeżeli dotyczą one bliskiego nam regionu. Jednak ta lokalna pro-ekologiczność niekoniecznie oznacza zaangażowanie w konkretne akcje – tłumaczy Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research. Niezbędnym warunkiem do aktywności jest świadomość akcji pro-ekologicznych, nawet w najprostszym wydaniu, niewymagającym od nas zbyt wiele wysiłku. Dobrym przykładem jest właśnie #godzinadlabałtyku, która pokazuje jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w uświadamianiu naszego społeczeństwa o możliwościach wsparcia naturalnego środowiska małymi gestami o dużym znaczeniu dla całej Planety.  

 

Nota metodologiczna:


Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24.03.2021 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48.  Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.
 

<< Wstecz