Dwie twarze bonu turystycznego - kogo wspiera, a kogo uwiera
Dwie twarze bonu turystycznego - kogo wspiera, a kogo uwiera
03/09/2020

Wprowadzenie Bonu Turystycznego spolaryzowało polskie społeczeństwo. Osoby nieposiadające dzieci negatywnie oceniają bon jako formę pomocy rodzinom.

Polacy zdecydowanie lepiej postrzegają wprowadzenie Bonu Turystycznego jako wsparcie dla branży turystycznej – wynika z najnowszego barometru nastrojów konsumenckich „Polacy w czasie epidemii” zrealizowanego przez agencję badawczą SW Research.

 

Z końcem lipca rząd wprowadził Bon Turystyczny, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin oraz pomoc osłabionej przez skutki pandemii COVID-19 branży turystycznej. Bon Turystyczny ma formę elektroniczną i jest ważny do końca marca 2022 roku. Jego beneficjentami są rodziny z co najmniej jednym dzieckiem. Wynosi on jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

 

Co trzeci Polak negatywnie ocenia wprowadzenie Bonu Turystycznego jako pomocy polskim rodzinom (34%). Odsetek ten jest najwyższy wśród osób nieposiadających dzieci. W przypadku tej grupy, prawie połowa respondentów krytykuje bon jako formę wsparcia rodzin (42%). Odsetek osób przychylnie postrzegających Bon Turystyczny pod kątem wpływu na sytuację materialną polskich rodzin jest wyższy niż odsetek badanych przeciwnego zdania (pozytywna ocena – 37%). Czterech na dziesięciu potencjalnych beneficjentów bonu ma o nim dobrą opinię (41%). Połowa Polaków pozytywnie ocenia Bon Turystyczny jako pomoc branży turystycznej (50%). Odmiennego zdania jest co piąty badany (20%).

bon turystyczny - opinie polaków

 

Początkowo w celu ratowania krajowej turystyki polski rząd planował wprowadzić program 1000+ na wakacje, skierowany do osób zatrudnionych na umowę o pracę, którzy nie zarabiają więcej niż wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Zarzucenie tego programu na rzecz Bonu Turystycznego, którego beneficjentami są wyłącznie rodziny posiadające niepełnoletnie dzieci z pewnością wpłynęło na odnotowany przez nas wysoki odsetek osób bezdzietnych, negatywnie oceniających bon jako formę wsparcia polskich rodzin – komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research. Co ciekawe odsetek osób pozytywnie oceniających wpływ bonu na branżę turystyczną jest zbliżony w przypadku zarówno beneficjentów, jak i nie-beneficjentów – zauważa Zimolzak.

Wśród osób, które deklarują, że będą korzystać z Bonu Turystycznego, co piąta planuje zrobić to w sierpniu lub wrześniu tego roku (21%). Więcej niż 1/3 badanych chce wykorzystać bon w przyszłoroczne wakacje (36%). Co piąty beneficjent nie wie kiedy wykorzysta Bon Turystyczny (21%). Ponad połowa respondentów deklaruje, że odpowiada im elektroniczna forma bonu (53%). W trakcie epidemii koronawirusa większość Polaków (77%) uważa, że płacenie bezgotówkowymi metodami jest bezpieczniejsze niż płacenie gotówką.

 

korzystanie z bonu turystycznego

 

Większość osób, które planują wykorzystać Bon Turystyczny, chce to zrobić dopiero w przyszłym roku. Prawdopodobnie na tę decyzję wpływają odnotowane w ostatnim czasie wzrosty zachorowań na COVID-19 w Polsce. Z naszego badania wynika również, że ponad połowa respondentów jest zadowolona z elektronicznej formy bonu, co może być spowodowane wysokim odsetkiem Polaków, którzy w trakcie epidemii przekonali się do płatności bezgotówkowych – dodaje Zimolzak.

 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 11-17.08.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W badaniu zebrano 1007 ankiet z reprezentatywną próbą grupy Polaków. Badanie ma charakter cykliczny, prezentowane wyniki pochodzą z Pomiaru IX.

 

Szczegółowe informacje o projekcie

 

Projekt badawczy „Polacy w czasie epidemii” to cykliczny barometr nastrojów i zachowań konsumenckich w czasie izolacji. Realizowany jest co dwa tygodnie przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza. Pełne raporty z każdej fali badania publikowane są w zakładce „Raporty” (https://swresearch.pl/raporty).

 

Kontakt:

Piotr Zimolzak 

Wiceprezes Zarządu

p.zimolzak@swresearch.pl

tel.: +48 535 987 335

<< Wstecz